Mee de diepte in met... Yvette Bracke

Samen op verkenning met Senior Research Manager Yvette Bracke?

Yvette Bracke

Yvette Bracke
Senior Research Manager

Geboren in Lisse
Studeerde Pedagogische wetenschappen • Heeft twee kinderen
Trad ooit op in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam

 

 Ik koppel mijn onderzoeksexpertise aan de kennis van de klant om zo het meest uit het onderzoek te halen

Yvette Bracke werkt al bijna veertien jaar in marktonderzoek. Met een achtergrond in Pedagogische Wetenschappen - waar veel aandacht is voor onderzoek -  zit het qua onderzoekskennis en -vaardigheden wel snor. Ze denkt actief mee over hoe klantvragen het best beantwoord kunnen worden en levert rapportages boordevol bruikbare inzichten. Als klant ben je bij Yvette dus zeker in goede handen. De pedagogische kennis? Die kan ze nu mooi kwijt bij haar twee lieve kinderen. 

 

Charme van het vak

Yvette is nieuwsgierig aangelegd en vindt het dan ook prachtig om een kijkje bij bedrijven binnen te krijgen. Wat speelt er en wat houdt ze bezig? ”Als ik de klant vervolgens met goed onderzoek een stap verder kan helpen, vind ik dat alleen maar mooi.” Ze focust zich nu met name op kwantitatief ad hoc onderzoek in de financiële sector. Met haar enthousiasme, betrokken houding en oplossingsgerichtheid weet ze iedereen voor zich te winnen. “Sommige klanten vragen bij nieuwe onderzoeken speciaal naar mij, daar ben ik trots op!”.

 

Samen sterk

In de loop der jaren heeft ze dus sterke klantrelaties opgebouwd. Iets wat voor beide partijen prettig werkt, want je kent elkaars werkwijze en voorkeuren. “Daarnaast kun je echt een persoonlijke band aangaan.” Ook met collega’s kan Yvette goed overweg. Haar thuisbasis bevindt zich in Rijen, een iets kleinschaliger kantoor dan in Amsterdam. In de vestiging in de hoofdstad zit heel veel ervaring en kennis van onderzoeksmethodes die voor Yvette nieuw zijn. “Daar liggen voor mij weer veel mogelijkheden om mezelf verder te ontwikkelen.” Waar ze ook is, Yvette voelt zich helemaal op haar gemak bij Ipsos.

 

Zorgverzekeringen voor een eerlijke prijs

Zilveren KruisZilveren Kruis: “Samen met Ipsos hebben wij een aanpak ontwikkeld om een complexe en niet alledaagse onderzoeksvraagstelling op te lossen. Aan de hand van de uitkomsten zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een rekenmethode om de kostenefficiencyvraag te kunnen beantwoorden. Hierin is Ipsos uitstekend geslaagd.”

 

Elk onderzoek is anders

Bij sommige onderzoeken is op voorhand al precies duidelijk wat je gaat doen en hoe je dat gaat aanpakken. Bij andere krijgt dat - in overleg met de klant - gaandeweg vorm. Dat zijn voor Yvette de leukste onderzoeken. “Vraagstellingen waarbij ik mijn onderzoeksexpertise kan combineren met de kennis van de klant, om op die manier zo goed mogelijk te helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag vind ik geweldig.”

 

Onder toeziend oog

Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek dat Ipsos heeft uitgevoerd voor Zilveren Kruis. Zorgverzekeraars moeten aan diverse maatschappelijke instanties en toezichthouders verantwoording afleggen inzake de inrichting van haar productbeleid. Zoals de Autoriteit Financiële markten (AFM), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Bank. Denk hierbij aan het in kaart brengen in hoeverre de aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen van hun labels kostenefficiënt zijn, bezien vanuit de optiek van de klant. Dat is vastgelegd in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): de klant moet waar voor zijn geld krijgen. 

 

Op zoek naar antwoorden

Op basis van online kwantitatief onderzoek onder de klanten van Zilveren Kruis, hebben we vastgesteld:

  • Wat voor afweging klanten maken bij het afsluiten van een verzekering. Doet men dat op basis van economisch rationele of emotionele afwegingen?
  • In hoeverre de keuze van de klant kostenefficiënt is: is de maximumvergoeding voor de dekking(en) waarop men de aanvullende verzekering heeft uitgekozen groter dan de jaarlijkse premie?

 
Door deze twee aspecten te combineren is per product van de Zilveren Kruis-labels de kostenefficiëntie in kaart gebracht. De uitkomsten zijn door Zilveren Kruis verwerkt in de zogenaamde Kernpunten Notitie (KPN) die een belangrijk onderdeel vormt van de PARP-procedure (Product Approval en Review Proces), die wordt vereist door de toezichthouder AFM. Voor de zorgverzekeraar kan het betekenen dat het product moet worden aangepast of niet.

 
Het mooie aan dit project? De nauwe samenwerking met Zilveren Kruis om gezamenlijk tot de definitie wel/niet kostenefficiënt te komen en de bijbehorende rekenregels te bepalen.
 

Een (digitaal) kopje koffie met Yvette Bracke? Neem contact met haar op.

Corporate