Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innowacje

Badania opakowań

OUR SOLUTIONS
Ocena, optymalizacja i prognozowanie potencjału opakowań

Opakowanie to jeden z kluczowych elementów tożsamości marki. Mamy ponad 40 lat doświadczenia w badaniu wpływu opakowań na zachowania konsumenckie i potencjał rynkowy produktu.
Ipsos wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach rozwoju opakowania: od bardzo wczesnego etapu tworzenia designu opakowania, poprzez przesiew (screening) wstępnych propozycji, aż po ostateczną weryfikację potencjału W naszych rozwiązaniach badawczych uwzględniamy ostatnie odkrycia ekonomii behawioralnej, łącząc dane deklaratywne z  technikami pomiaru pasywnego (np. eye tracking, czas reakcji, itp.).

Wyniki naszych badań wykorzystywane są do optymalizacji designu opakowań na 90 rynkach, w wielu kategoriach i kanałach sprzedaży. Klasyczne podejścia badawcze łączymy z  najlepszymi rozwiązaniami bazującymi na wirtualnej półce w technologii technologii 2D lub3D (Simstore)

Potrafimy zdefiniować unikalne cechy marki (brand distinctive assets), co ma kluczowe znaczenie w projektowaniu opakowań, a łącząc różne podejścia w trakcie jednej sesji badawczej, możemy w ciągu kilku dni dostarczyć twarde dane ilościowe uzupełnione o pogłębioną analizę jakościową. 

Ponadto, Ipsos jest także wiodącym dostawcą w zakresie testów produktów i badań typu User Experience (UX), co ułatwia nam dostarczanie klarownych i praktycznych wniosków dotyczących potencjału opakowań.