Device Agnostic - co marketerzy wiedzieć powinni?

Obecnie już ponad połowa ludzi na świecie używa smartfonów. Przewiduje się, że do 2021 roku penetracja smartfonów na całym globie wzrośnie do 70 procent. To zupełnie nowa rzeczywistość, w której muszą odnaleźć się badacze, projektując badania tak, aby były dostępne z dowolnego urządzenia respondenta – czyli w formacie Device Agnostic.

Przejście na ankietowanie  respondentów przez  smartfony to ważny przełom dla naszej branży. Dostosowujemy się do zmieniających się konsumentów, żeby nie tracić z nimi kontaktu, choć taki sposób ankietowania wymaga specjalnie zaprojektowanego  kwestionariusza. Dzięki umożliwieniu respondentom wypełniania ankiet na wybranym przez nich urządzeniu – a także w wybranym przez nich miejscu i czasie – uzyskujemy nową wartość w badaniach online. Łatwiej w ten sposób dotrzeć do trudno dostępnych grup docelowych, dzięki czemu wydatnie poprawiamy efektywność i reprezentatywność badań. Możliwość wypełnienia ankiety w dowolnym miejscu pozwala uzyskać bardziej naturalne reakcje, przekazywane na gorąco oraz buduje zaangażowanie respondentów. Z kolei możliwość przesyłania nagrań video i zdjęć wzbogaca zebrany materiał badawczy i zaciera granice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi.

Ankiety zbudowane w formacie Device Agnostic są krótsze, bardziej angażujące  i w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się do podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych.

W poniższych dwóch publikacjach opisujemy bardziej szczegółowo,  w jaki sposób filozofia  Device Agnostic zmienia sposób prowadzenia badań.

 

1. Dlaczego tej zmiany nie można odłożyć na później ? (Why You Need to Transform Now)

Tworzenie ankiet w formacieDevice Agnostic to nie tylko korzystanie z nowej platformy, ale też inny sposób myślenia o realizacji badań. W załączonej poniżej publikacji Ipsos View piszemy, w jaki sposób można przystosować tradycyjne badania do nowego sposobu realizacji i jak krótsze i bardziej dopracowane kwestionariusze wpływają na poprawę jakości uzyskiwanych danych

 

2. Przewodnik badacza (A Researcher’s Guide)

Opierając się na najnowszych badaniach niniejszy artykuł analizuje kwestię długości ankiet na urządzeniach mobilnych. Co to znaczy "zbyt długa ankieta"? Czy istnieją długości, które są po prostu odpowiednie?  Wszystko wskazuje na to, że 20 minut to maksymalna długość ankiety na smartfony, jeśli chcemy utrzymać dobrą jakość danych. Zajrzyjcie do tej publikacji.