Ekonomia behawioralna dla FMCG, czyli jak zmienić doświadczenie konsumentów

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed markami są wynikające z transformacji cyfrowej zmiany w zachowaniach konsumenckich, a także zmiany w procesie podejmowania decyzji. W niniejszym artykule przedstawiono pięć trendów "ekonomii umysłu", które sugerują, w jaki sposób marki FMCG mogą osiągać wzrost w zmienionej rzeczywistości.

Wiemy, że transformacja cyfrowa doprowadziła do zasadniczych zmian w zachowaniach konsumenckich. Sposób, w jaki robimy zakupy, płacimy za nie, słuchamy muzyki, korzystamy z usług bankowych zmienił się nie do poznania. Wciąż jednak zbyt łatwo zapominamy, że istotniej zmianie uległ również sam proces decyzyjny.

W niniejszej publikacji przedstawiono, jak dzięki technologii cyfrowej, możemy wpływać  na sposób podejmowania decyzji przez konsumentów w procesie zakupów dóbr szybkozbywalnych.

1. Personalizacja: przejście od oferty uniwersalnej do takiej, która odpowiada na  indywidualne potrzeby.

2. Zaprojektowane środowisko: coraz lepiej zaprojektowane i angażujące środowisko tworzy czynniki zewnętrzne (a nie wewnętrzne, jak opinie lub postawy), wpływające na decyzje zakupowe

3. Optymalizowanie momentu zakupu: skraca się czas między pragnieniem, a jego zaspokojeniem.

4. Hiperracjonalizacja: zamiast polegać na marce jako znaku jakości, coraz częściej patrzymy na cechy produktu i usługi oraz ich ocenę przez innych.

5. Eksperymentowanie: odchodzenie od produktów do usług oferujących bogatsze doświadczenia.

Customer Experience