Encyklopedia Ipsos: badania lojalności

Badania prowadzone w celu zmierzenia lojalności konsumentów oraz zrozumienia, w jaki sposób można ją poprawić

Badania prowadzone w celu zmierzenia lojalności konsumentów oraz zrozumienia, w jaki sposób można ją poprawić. Badania prowadzone w celu zmierzenia lojalności konsumentów oraz zrozumienia, w jaki sposób można ją poprawić.  Lojalność jako koncepcja jest zwykle definiowana jako połączenie zachowań i postaw, przekładające się zarówno na powtórne skorzystanie z usług jak i emocjonalne przywiązanie i preferencje wobec marki. Tego typu badania są zwykle stosowane, aby zapobiec odchodzeniu klientów oraz utrzymać tych klientów, którzy są lojalni.

 

Customer Experience