wykorzystanie wiedzy naukowej | Ipsos
Globalna organizacja naukowa

Globalna organizacja naukowa

OUR SOLUTIONS
Wykorzystanie w Ipsos najnowszej wiedzy naukowej.

Nasi Klienci potrzebują insightów, które wniosą do biznesu coś nowego.  Poszukują także jasnych odpowiedzi w przypadku skomplikowanych zagadnień, z którymi mają do czynienia. Chcą wiedzieć, co wyróżnia usługi, z których korzystają i mieć pewność, że dane, które wykorzystują są naprawdę użyteczne. Ipsos wspiera ich oferując innowacyjne rozwiązania bazujące na najnowszych osiągnięciach naukowych i wykorzystujące naukowy punkt widzenia oparty na akademickich podstawach i empirycznej weryfikacji w warunkach laboratoryjnych. Tworząc Globalną organizację naukową  Ipsos współpracuje z wiodącymi akademikami i twórcami programów uniwersyteckich, aby wykorzystać  wiedzę i przełomowe osiągnięcia naukowe na szerszą skalę i we wszystkich usługach, które oferuje.

 

Data Science, sztuczna inteligencja, nauki behawioralne i biometria

Globalna organizacja naukowa obejmuje te dyscypliny, którymi się zajmujemy z racji pracy dla naszych Klientów i stosuje przy tym podwójny proces. Po pierwsze, ma na celu identyfikację i opracowanie najnowszych osiągnięć naukowych niezależnie od specjalizacji Ipsos, pracujących nad rozwiązaniami badawczymi i nadaniem im kształtu oferty. Po drugie, ma na celu zweryfikowanie zasad naukowych i rygorystyczności leżących u podstaw oferowanych przez Ipsos rozwiązań.

To jedyne w swoim rodzaju połączenie wiedzy budowanej na podstawach akademickich, empirycznej weryfikacji i naukowego wsparcia pozwala firmie Ipsos dostarczać na całym świecie skalowalne wyniki budowane na naukowych podstawach.