Globalne prognozy na rok 2022

Po trudnym roku 2021 ludzie na całym świecie z optymizmem patrzą na rok 2022.

Jaki będzie rok 2022?  Aż 33 kraje na świecie objęło globalne badanie Ipsos przeprowadzone na platformie Global Advisor na temat przewidywań co do roku 2022. Badanie pokazuje pewien ogólnoświatowy wzrost optymizmu, choć wciąż utrzymują się obawy o środowisko czy rosnące ceny. Zwraca też uwagę fakt, że aż połowa ludzi w badanych krajach spodziewa się pojawienia się nowego, śmiertelnego szczepu wirusa.

 

Przewidywania 2022

Nadzieja umiera ostatnia. Jak co roku, trzy czwarte badanych przez Ipsos (77%) spodziewa się lepszego roku w 2022 r., od 54% w Japonii do aż do 94% w Chinach. W Polsce na lepszy rok 2022 czeka 71% osób.

Rok 2021 wydawał się być lepszym rokiem niż 2020 dla mieszkańców większości  badanych krajów. W roku 2020 w badaniu realizowanym przez Ipsos  90% osób stwierdziło, że był to rok zły dla ich kraju. W tym roku powiedziało tak 77% osób na świecie. Polska pod tym względem jest w światowej średniej - 75% Polaków oceniło rok 2021 jako zły dla ich kraju.

Jednak tylko 56% twierdzi, że rok 2021 był zły dla nich i ich rodzin – w porównaniu do 90% w badaniu przeprowadzonym w poprzednim roku.

Tak jak to już bywało niejednokrotnie w przeszłości, trzy na cztery osoby twierdzą, że podejmą osobiste postanowienia, aby w 2022 r. zrobić określone rzeczy dla siebie lub innych. Japonia (44%) i Szwecja (23%) to jedyne badane kraje, w których tylko mniejszość osób robi noworoczne postanowienia.

Ogólnie rzecz biorąc, dominują optymistyczne oceny co do przyszłości światowej gospodarki. Trzy na pięć osób na świecie zgadza się, że światowa gospodarka będzie silniejsza w przyszłym roku, w porównaniu do 54% w 2020 roku.

 

Covid-19

Ponad połowa ludzi (56%) uważa, że w 2022 ​​ponad 80% światowej populacji otrzyma co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Tego zdania jest 81% osób w Peru i 76% w Brazylii. Europejczycy są bardziej sceptycznie nastawieni do szerszej dystrybucji szczepionek: o szerokiej dystrybucji jest przekonanych 42% osób we Francji, 38% w Szwajcarii i 33% w Niemczech.


Środowisko

Większość ludzi na całym świecie wierzy, że w 2022 roku zobaczymy więcej konsekwencji związanych ze zmianami klimatu, a 60% twierdzi, że prawdopodobnie w 2022 roku w ich kraju będzie więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych niż w 2021 roku. Szczególnie takich zjawisk obawiają się Holendrzy (71%), Brytyjczycy (69%), Australijczycy i Włosi (68%). W Polsce takie obawy wyraża 61% badanych.

45% osób w badanych krajach spodziewa się, że w 2022 ludzie będą latać mniej niż w 2019 roku - szczególnie widać to w krajach azjatyckich: tak uważa 68% osób w Chinach, 67% w Singapurze i 66% w Malezji.


Gospodarka

Zdecydowana większość (75%) spodziewa się, że ceny w ich krajach będą rosły szybciej niż dochody. W Polsce wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy od średniej globalnej i wynosi aż 82%.

Tylko jedna trzecia (35%) na świecie spodziewa się załamania rynków akcji na światowych rynkach. Na całym świecie ludzie mają większe oczekiwania co do stabilności rynków akcji w 2022 r. niż w 2021 r., kiedy to 40% stwierdziło, że główne giełdy na całym świecie prawdopodobnie załamią się.


Społeczeństwo 

W badaniu Ipsos 71% osób spodziewa się, że centra miast w ich krajach znów staną się ruchliwe, gdy ludzie wrócą do regularnej pracy w biurach. Tak uważa aż dziewięć na dziesięć (87%) osób w Chinach i Malezji, ale również blisko 80 proc osób w Holandii, Izraelu czy w krajach Ameryki Południowej - Argentynie, Brazylii czy Kolumbii.

Na całym świecie jedynie trzy na dziesięć osób (28%) twierdzi, że ludzie w ich kraju staną się bardziej tolerancyjni wobec siebie. Podczas gdy w Indiach odsetek ten wzrasta do 60%, we Francji wynosi jedynie 9%. W Polsce tego zdania jest jedynie 19 proc. badanych.


Technologie

Ponad połowa badanych twierdzi, że prawdopodobnie znacznie więcej osób będzie żyło w wirtualnym świecie. Tak uważą 77% w Turcji, 72% osób w Polsce, ale tylko 18% w Japonii.

Cztery na dziesięć osób (38%) wierzy, że rząd w ich kraju prawdopodobnie wprowadzi surowe zasady dla dużych firm technologicznych.


Globalne zagrożenia

Cztery na dziesięć osób w badaniu Ipsos spodziewa się, że jakieś duże miasto w ich kraju dotknie klęska żywiołowa. Odsetek ten wynosi 63% w USA i 58% w Turcji. Bardziej optymistyczni są Skandynawowie, tylko nieliczni spodziewają się klęski żywiołowej w ich kraju: w Szwecji - 24%, w Danii 21%.

Armagedon? Co trzecia badana przez Ipsos osoba  uważa, że ​​broń jądrowa zostanie użyta w jakimś konflikcie na świecie. Uważa tak aż połowa mieszkańców Turcji.

Jedna osoba na siedem (14%) spodziewa się, że kosmici odwiedzą Ziemię w 2022 r., ale jak zwykle w największym stopniu spodziewają się tego mieszkańcy Indii (30%).