Kiedy różnica nie jest różnicą, czyli jak patrzeć na dane przez kulturowy filtr

Prowadzenie globalnych badań Customer Experience jest z jednej strony bardziej efektywne niż pojedyncze badania realizowane w poszczególnych krajach, pozwala także na ich znaczną standaryzację. Jednak wartość takich badań jest zagrożona odwiecznym problemem badawczym: obciążenie błędem wynikające z różnic kulturowych.

W niniejszej publikacji eksperci w obszarze badań Customer Experience - Fiona Moss i Bharath Vijayendra - zastanawiają się, jak uwzględnić różnice kulturowe przy globalnych projektach CX nie obniżając przy tym ich efektywności.

Różnice kultowe w stylach odpowiedzi nie są nowym odkryciem. Jednak widać wyraźnie, że jest to obecnie kwestia szalenie istotna, środowisko badawcze poświęca bowiem temu zagadnieniu dużą uwagę przy projektowaniu badań oraz interpretacji wyników.

Rzeczywiście, aby uzyskać jak najbardziej wartościową wiedzę z globalnych badań, konieczne jest uświadomienie sobie istotnych i systematycznych różnic, które mogą się pojawić podczas analizy wyników z różnych krajów.

Zróżnicowanie kulturowe stylów odpowiedzi bardzo utrudnia porównywanie wyników między krajami i wiarygodne ustalenie, czy pojawiające się różnice są rzeczywiste, czy też wynikają z kulturowych odmienności.

Zwykle dotyczy to pytań o postawy, w których stosowane są skale odpowiedzi. Objawia się to w specyficznej dla danego kraju tendencji do wybierania określonych odpowiedzi na skali, niezależnie od zadawanego pytania. Te rozbieżności w stylach odpowiedzi mogą mieć ogromny wpływ na wyniki satysfakcji czy wizerunek globalnej marki.

Korzystając z bazy danych Ipsos Customer Experience, niniejszy artykuł analizuje trzy powszechnie występujące, kulturowo uwarunkowane style odpowiedzi i omawia sposoby radzenia sobie z nimi. Wyjaśnia, w jaki sposób, dzięki uwzględnieniu tych różnic przy projektowaniu badania, można ich wpływ kontrolować, a same wyniki lepiej interpretować.

W niniejszej publikacji Fiona i Bharath pokazują, jak powinny działać organizacje, aby nadal korzystać z globalnych badań Customer Experience, i – nie tracąc z ich efektywności - zbierać wiarygodne dane uwzględniając przy tym kulturowo uwarunkowane różnice w stylach odpowiedzi.

W niniejszej publikacji eksperci w obszarze badań Customer Experience - Fiona Moss i Bharath Vijayendra - zastanawiają się, jak uwzględnić różnice kulturowe przy globalnych projektach CX nie obniżając przy tym ich efektywności.

Różnice kultowe w stylach odpowiedzi nie są nowym odkryciem. Jednak widać wyraźnie, że jest to obecnie kwestia szalenie istotna, środowisko badawcze poświęca bowiem temu zagadnieniu dużą uwagę przy projektowaniu badań oraz interpretacji wyników.

Rzeczywiście, aby uzyskać jak najbardziej wartościową wiedzę z globalnych badań, konieczne jest uświadomienie sobie istotnych i systematycznych różnic, które mogą się pojawić podczas analizy wyników z różnych krajów.

Zróżnicowanie kulturowe stylów odpowiedzi bardzo utrudnia porównywanie wyników między krajami i wiarygodne ustalenie, czy pojawiające się różnice są rzeczywiste, czy też wynikają z kulturowych odmienności.

Zwykle dotyczy to pytań o postawy, w których stosowane są skale odpowiedzi. Objawia się to w specyficznej dla danego kraju tendencji do wybierania określonych odpowiedzi na skali, niezależnie od zadawanego pytania. Te rozbieżności w stylach odpowiedzi mogą mieć ogromny wpływ na wyniki satysfakcji czy wizerunek globalnej marki.

Korzystając z bazy danych Ipsos Customer Experience, niniejszy artykuł analizuje trzy powszechnie występujące, kulturowo uwarunkowane style odpowiedzi i omawia sposoby radzenia sobie z nimi. Wyjaśnia, w jaki sposób, dzięki uwzględnieniu tych różnic przy projektowaniu badania, można ich wpływ kontrolować, a same wyniki lepiej interpretować.

W niniejszej publikacji Fiona i Bharath pokazują, jak powinny działać organizacje, aby nadal korzystać z globalnych badań Customer Experience, i – nie tracąc z ich efektywności - zbierać wiarygodne dane uwzględniając przy tym kulturowo uwarunkowane różnice w stylach odpowiedzi.

Customer Experience