Badania jakościowe dla branży motoryzacyjnej
Rynek motoryzacyjny

Mobilność przyszłości

OUR SOLUTIONS
Jak ma wyglądać mobilność w przyszłości? Odkryjmy insighty konsumenckie w badaniach jakościowych typu car clinic

Ipsos stosuje badania jakościowe, gdy niezbędne są głębsze obserwacje i interakcje, aby lepiej zrozumieć potrzeby konsumentów w kontekście mobilności w przyszłości. Mogą być to wyłącznie badania jakościowe typu car clinic, podczas których konsumenci mają odpowiednio dużo czasu, aby na przykład przetestować różne konfiguracje foteli w nowym samochodzie czy też jazdy towarzyszące, podczas których możemy obserwować, jak konsumenci wchodzą w interakcję ze swoimi samochodami. Inną opcję stanowią dodatkowe moduły, jak na przykład grupy fokusowe z konsumentami czy wywiady z ekspertami służące dokładnemu zbadaniu zalet i wad nowego konceptu lub też warsztaty aktywacyjne, podczas których wnioski z badań są omawiane z interesariuszami.

Jakościowi eksperci Ipsos oferują badania mobilności, w tym także dyskusje grupowe, badania etnograficzne, wizyty domowe, jazdy towarzyszące, interakcje w samochodzie, wywiady indywidualne z konsumentami, dzienniczki mobilności, wywiady z ekspertami czy też warsztaty aktywacyjne.