Opinie o aborcji: co się zmienia na świecie?

Średnio trzy czwarte dorosłych w 27 badanych krajach twierdzi, że aborcja powinna być dopuszczalna. Połowa uważa, że powinna być dostępna zawsze w sytuacji, gdy chce tego kobieta, jedna czwarta zaś, że jedynie w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku gwałtu. Tylko co szósta osoba twierdzi, że aborcja nie powinna być dozwolona: 5% - w żadnym przypadku, a 12% - z wyjątkiem sytuacji, gdy życie kobiety jest zagrożone.

Od 2014 roku, kiedy Ipsos zaczął systematycznie mierzyć opinie na ten temat, poparcie dla legalnej aborcji utrzymuje się na stałym poziomie: obecnie wynosi średnio 71% w 27 krajach, w porównaniu do 72% w 22 krajach siedem lat temu. Poglądy na temat aborcji nadal znacznie się różnią w zależności od kraju i regionu. Jednak tegoroczne badanie wskazuje na znaczny wzrost poparcia dla legalizacji aborcji w niektórych krajach, równoważony przez osłabienie tego poparcia w innych krajach.

Licząc od roku 2014 najbardziej zauważalny wzrost poparcia dla prawa do aborcji ​​obserwuje się w Korei Południowej (+20 punktów do 79%), całej Ameryce Łacińskiej -  Argentynie (+15 do 79%), Brazylii (+11 do 64). %), Chile (+8 do 73%), Meksyku (+8 do 59%) a także w Rosji (+9 do 68%). Z kolei w tym czasie poparcie to spadło w Turcji (-15 do 56%), RPA (-12 do 62%) oraz w czterech krajach Europy Zachodniej – Francji (-9 do 81%), Hiszpanii (-8 do 80%), Belgii (-6 do 79%) i Wielkiej Brytanii (-5 do 80%).

W trzynastu badanych krajach większość uważa, że aborcja powinna być dozwolona, ​​gdy zechce tego kobieta: tak jest w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Rosji i dziewięciu z dziesięciu badanych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poparcie dla prawa do aborcji na życzenie w tych krajach waha się od 75% w Szwecji do 55% w Belgii. Dla porównania w Polsce wynosi ono 33 proc., niższe jest tylko w Brazylii, Meksyku, Kolumbii i Malezji.

Malezja zresztą wyraźnie wyróżnia się na tle innych krajów, gdyż jest to jedyny kraj, w którym dominuje pogląd, że aborcja w ogóle nie powinna być dopuszczalna, ​​z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki.

 

W prawie każdym badanym kraju kobiety częściej niż mężczyźni popierają prawo do aborcji na życzenie (średnio 50% kobiet w porównaniu do 43% mężczyzn). Różnica między płciami w tym względzie jest najwyższa w Turcji (26 punktów), Rosji (16), Argentynie (15), Kanadzie (13), Korei Południowej (13) oraz w Polsce (12).

Ogólnie rzecz biorąc częściej wspierają prawo do aborcji osoby z wyższym wykształceniem. W badaniu widać też wyższe poparcie dla legalnej aborcji wśród osób w wieku 50 lat i starszych, co wynika z faktu, że populacja krajów, w których to poparcie jest najwyższe (np. Europa Zachodnia), jest zwykle starsza.

 

Badanie na próbie 20 003 osób dorosłych w wieku poniżej 75 lat zostało przeprowadzone na platformie internetowej Ipsos Global Advisor między 25 czerwca a 9 lipca 2021 r.