strategia dla sektora farmaceutycznego
Rynek medyczny

Strategia komercyjna i konsulting

OUR SOLUTIONS
Dostarczamy rekomendacje oparte na faktach, które pozwalają na świadome podejmowanie istotnych decyzji w klinicznym, medycznym i komercyjnym cyklu życia produktu.

Nasze zespoły badawcze świadczą usługi z zakresu strategii komercyjnej i doradztwa  współpracując z Klientami na zasadach wyłączności w najbardziej złożonych i trudnych obszarach. Nasza oferta jest zbudowana wokół 8 głównych filarów:

  • Strategia komercyjna – ocena i optymalizacja pozycjonowania firmy lub produktu na rynku;
  • Obraz rynku – wielkość lub ocena atrakcyjności danego obszaru terapeutycznego, produktu lub rynku;
  • Analiza stanu przed przejęciem – ocena atrakcyjności produktu lub firmy na postawie potencjału rynkowego, perspektyw finansowych czy ryzyka konkurencyjnego;
  • Prognozy i ocena popytu - prognozowanie szczytowej sprzedaży i trajektoria wzrostu dla produktu lub kategorii;
  • Działania promocyjne i mix promocyjny – ocena wpływu promocji;
  • Badanie konkurencji – zbieranie, ocena i przegląd danych analityki biznesowej na temat konkurencji, aby budować skuteczne strategie rynkowe;
  • Zarządzanie cyklem życia – określanie opcji cyklu życia i zagrożeń dla produktów i portfolio;
  • Wprowadzenie na rynek – określenie strategii, budowanie planu biznesowego, przygotowanie rynku, budowanie marki i przygotowanie organizacji na udane wprowadzenie produktu na rynek.

Nasz zespół badawczy zajmujący się strategiami komercyjnymi i doradztwem to grupa doświadczonych konsultantów, którzy wielokrotnie w swojej karierze budowali komercyjne strategie dla Klientów w klinicznym, medycznym i komercyjnym cyklu życia produktu. To pragmatyczny zespół doradczy, który tworzy mocne relacje partnerskie z klientami z celem pokonania biznesowych wyzwań.