Światowa opinia publiczna o roku 2023

Po bardzo trudnych latach 2020 i 2021 wiele osób na całym świecie uważa, że ​​rok 2022 był nieco lepszy. Dominuje jednak niepewność co do krótko- i długoterminowej przyszłości. Większość ludzi wyraża zaniepokojenie stanem gospodarki, środowiska i bezpieczeństwa na świecie.

Rok 2022 oceniamy lepiej niż w latach pandemicznych 

Zgodnie z dziesięcioletnią już tradycją, Ipsos poprosił ponad 24 000 obywateli z 36 krajów o zastanowienie się nad rokiem minionym i nadchodzącym.

Ponieważ rok 2022 upłynął pod znakiem COVID-19, konfliktów międzynarodowych, problemów gospodarczych i kryzysu klimatycznego, wielu badanych zgadza się, że był to rok pełen wyzwań. Jak zwykle widać wyraźną różnicę między tym, jak ludzie postrzegają zbliżający się koniec roku osobiście, a jak go widzą w odniesieniu do swojego kraju.

Średnio we wszystkich 36 krajach ponad połowa (56%) opisuje rok 2022 jako zły rok dla nich samych i ich rodzin. Wyraźnie więcej (73%) osób twierdzi, że był to zły rok dla ich kraju. Ale gdy spojrzymy na wcześniejsze pomiary, tegoroczne wyniki pokazują pewną poprawę. Są bowiem lepsze niż te z roku 2021 r. (wtedy wyniosły odpowiednio 58% i 77%) i znacznie lepsze niż w 2020 r., kiedy 90% stwierdziło, że był to zły rok dla ich kraju, a 70%, że był to rok zły rok dla nich i ich rodzin.

Jednak te globalne liczby maskują świat emocjonalnie w bardzo różnych miejscach. W 15 na 36 zbadanych rynków ponad 80% osób uważa, że ​​rok 2022 był złym rokiem dla ich kraju - wskaźnik ten jest najgorszy w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech (po 87%). Zaraz potem mamy Polskę - aż 85 % Polaków uważa, że mijający rok był zły dla ich kraju. Tylko w czterech krajach - w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (po 44%) oraz w Chinach i Szwajcarii (po 48%) - mniej niż połowa ankietowanych uważa, że ​​rok 2022 był złym rokiem.

Ocena roku 2022 w odniesieniu do lat poprzednich

ocena roku 2022 w porównaniu z poprzednimi

Spodziewamy się roku 2023 pod znakiem inflacji, wzrostu stóp procentowych i bezrobocia

Prognozy opinii publicznej dot. światowej gospodarki w roku 2023 są ogólnie rzecz biorąc znacznie bardziej pesymistyczne niż rok temu. Według ostatniego pomiaru średnio we wszystkich krajach tylko 46% badanych uważa, że ​​światowa gospodarka będzie silniejsza w przyszłym roku. Takich osób było 61% w zeszłym roku i 54% w 2020. Najbardziej pesymistyczni są Belgowie -  zaledwie 27% spodziewa się w nadchodzącym roku poprawy w gospodarce. Z kolei najbardziej optymistyczni są Chińczycy  i Saudyjczycy - w tych krajach odpowiednio 78 i 76% osób prognozuje nadejście lepszego gospodarczo roku. Polska jest w gronie pesymistów - w naszym kraju tylko 36 proc. mieszkańców spodziewa się lepszego roku dla światowej gospodarki.

Powody tego pesymizmu są jasne. Znaczna większość oczekuje wzrostu kosztów utrzymania (79% spodziewa się wzrostu cen, 75% spodziewa się wyższych stóp inflacji), bezrobocia (68%) i stóp procentowych (74%).

 

Widmo ataku nuklearnego

W 2022 roku wszyscy zastanawiali się nad bezpieczeństwem na świecie, w związku z konfliktami zbrojnymi  w kilku częściach świata i rosnącymi napięciami w innych. Możliwa eskalacja takich konfliktów wzmogła obawy, że gdzieś na świecie zostanie użyta broń nuklearna. Obecnie prawie połowa badanych przez Ipsos (48%) uważa teraz, że jest to prawdopodobny scenariusz , co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 34%, z zeszłego roku. Niepokój ten jest szczególnie wysoki w Indonezji (69%), a także w Peru i Kolumbii (po 62%). W Polsce użycia broni nuklearnej gdzieś w świecie obawia się 44% osób.

 

Pesymistycznie o środowisku 

Większość ludzi na całym świecie uważa, że ​​w 2023 roku zobaczymy więcej konsekwencji zmian klimatycznych. Na przykład 65% (wzrost z 60% w zeszłym roku) twierdzi, że w przyszłym roku w ich kraju prawdopodobnie będzie więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wiele krajów – szczególnie w Europie – jest pesymistycznie nastawionych do roli, jaką technologia będzie odegrać w powstrzymywaniu zmian klimatycznych. Mniej niż 20% osób w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech i w Rumunii uważa, że ​​prawdopodobne jest opracowanie przełomowej technologii, która zatrzyma zmiany klimatu. Japończycy również są pesymistami - jedynie 14% Japończyków uważa taki scenariusz za prawdopodobny.O badaniu

Powyżej zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej w 36 krajach przez Ipsos na platformie internetowej Global Advisor. Ipsos przeprowadził wywiady z 24 471 dorosłymi w wieku od 18 do 74 lat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Republice Irlandii, Izraelu, Malezji, RPA i Turcji, w Tajlandii w wieku 20-74 lat, w Indonezji i Singapurze w wieku 21-74 lat oraz w wieku 16-74 lat na 26 innych rynkach w okresie od 21 października do 4 listopada 2022 r.