Total Operations | Ipsos Interactive Services
Total Operations

Total Operations

OUR SOLUTIONS
Total Operations to dostęp do respondentów na całym świecie i zintegrowany system zbierania danych.

Total Operations zapewnia globalny dostęp dla respondentów, bez względu na sposób zbierania danych, gwarantując najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa, szybkości i efektywności kosztowej.

Total Operations stanowi pomoc na każdym etapie planowania badania, jego realizacji i dostarczania wniosków, włączając w to konsultacje dotyczące projektu badania, programowanie kwestionariusza, tłumaczenia, budowanie próby, koordynację realizacji, przetwarzanie danych i wizualizację. Mamy do dyspozycji operacyjne centra ekspertów w każdym większym regionie, dzięki czemu możemy realizować zarówno lokalne, jak i globalne programy badawcze.

Total Operations zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do respondentów w ponad 140 krajach, na wszystkich kontynentach. Oferujemy wsparcie we wszystkich kanałach, dopasowując narzędzia badawcze do urządzeń, z których korzystają respondenci, od badań online i w telefonów komórkowych, po wywiady bezpośrednie i telefoniczne.

 

  • Panel i-Say oferowany przez Ipsos to jedna z największych internetowych i mobilnych sieci paneli na 73 rynkach, dysponująca szczegółową charakterystyką dla ponad 200 grup docelowych. Dodatkowo oferujemy także dobór próby w czasie rzeczywistym łącznie z automatycznym dostępem do respondentów, zapewnianym przez naszych sprawdzonych partnerów panelowych na całym świecie.
  • Oferujemy globalną sieć niemal 20 000 ankieterów terenowych, korzystających z całkowicie zintegrowanego skryptowania CAPI i platformy zarządzającej realizacją terenową o nazwie iField, która została przygotowana specjalnie z myślą o cyfrowej erze (wykorzystanie geolokalizacji, nagrań wideo i audio).
  • Nasza sieć CATI jest największą globalną strukturą tego typu na świecie, obejmując miliony wywiadów telefonicznych każdego roku.
  • Nasz zespół zarządzający panelami klienckimi współpracuje z klientami, którzy chcą regularnie i systematycznie badać opinie kluczowych segmentów konsumentów

W Total Operations wierzymy, że zbieranie danych różnymi metodami ma ogromny potencjał. Stale inwestujemy w innowacyjne i zautomatyzowane metody zbierania danych we wszystkich kanałach, wykorzystując w tym celu technologię, współpracę w zakresie danych i sondaże projektowane przede wszystkim na urządzenia mobilne, tak aby wchodzić w interakcje z ludźmi i angażować ich w sposób dopasowany do naszej cyfrowej rzeczywistości. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi, np. geolokalizacja, pomiary pasywne, nagrywanie reakcji na nośniki wideo, a także sztuczną inteligencję czy przetwarzanie naturalnego języka, aby zwiększyć skuteczność systemów głosowych.

Podstawą naszych działań jest bardzo rygorystyczny rozpoznanie przed przystąpieniem do projektu badawczego, dzięki czemu możemy zebrać informacje o dostępie do respondentów, ich zaangażowaniu czy zachowaniach związanych z udziałem w sondażach. Rozpoznanie to jest dodatkowym elementem wspierającym wykorzystywany przez nas system zapewniania jakości, tak abyśmy mogli dostarczać najlepszych danych wspomagających podejmowanie decyzji na każdym możliwym rynku.

W Total Operations liczą się standardy. Mając na względzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Unii Europejskiej i podobne rozwiązania legislacyjne na innych rynkach, w Total Operations wdrożyliśmy Globalną Politykę Ochrony Danych i Prywatności obejmującą wszystkie obszary działalności, aby mieć pewność, że jesteśmy liderami w każdym obszarze związanym z zachowaniem prywatności respondenta. Co więcej, standardy ISO potwierdzają, że Total Operations to rozwiązanie, które spełnia normy i jest zgodne z kodeksami postępowania w branży, tak aby uzyskane dane były wiarygodne, dokładne i transparentne.