Evidence, Value & Access
Rynek medyczny

Usługi Evidence, Value & Access

OUR SOLUTIONS
Nasza oferta Evidence, Value & Access łączy syndykatowe dane typu Real-World Evidence, wiedzę ekspertów z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia i badań wyników leczenia, a także strategii i planowania Market Access.

W naszym podejściu uwzględniamy wszelkie możliwe źródła danych i mamy możliwość budowania baz od nowa, aby wspierać strategie służące medycznym i komercyjnym działaniom we wszystkich obszarach terapeutycznych.

 

Wzajemna zależność obszarów Evidence i Access

Wiedza z zakresu strategii w danym obszarze terapeutycznym oraz potrzeb dotyczących poszczególnych wskazań jest jeszcze bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej. W tym celu konieczne jest podjęcie się trzech poniższych zadań:

 1. Zebrać dane, aby zrozumieć samo schorzenie i dowody kliniczne dla danego leku;
 2. Stworzyć plan oparty na dowodach (dla wielu rynków, dla oceny technologii medycznej - HTA), a także propozycję wartości dla płatnika;
 3. Zastosować skuteczne strategie Market Access, dzięki którym produkt odniesie komercyjny sukces na wielu różnorodnych rynkach na całym świecie.

Nasz zespół odpowiedzialny za ekonomikę ochrony zdrowia i badanie wyników leczenia (HEOR) ma doświadczenie w odpowiadaniu na pytania „co” i „dlaczego”, aby pomóc firmom farmaceutycznym zrozumieć to, jak ich leki radzą sobie na rynku.

Nasz ekspercki zespół ds. Market Access łączy elastyczne rozwiązania z rygorystycznymi metodologiami i dostarcza narzędzi analitycznych dopasowanych do decyzji biznesowych – od modeli heavy-duty po bardziej elastyczne ćwiczenia polegające na wyborze pomiędzy dostępnymi opcjami (trade-off). Dodatkowe wsparcie stanowi tu nasze syndykatowe badanie Global Therapy Monitor, dostarczające globalnie spójnych danych zebranych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej, jak również doświadczenia terapeutyczne, co ułatwia wdrażanie inicjatyw z obszaru HEOR i Market Access.
 

Evidence Generation

Evidence Generation koncentruje się na dwóch najważniejszych obszarach:  na samym schorzeniu – identyfikuje obciążenia spowodowane chorobą, niespełnione potrzeby, a także na lekach – ocenie, jakich dowodów brakuje, konsultacjach z producentami, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania zadawane przez płatnika: Czy to zadziała? Czy jest to warte starań? Czy to już działa? Jaki będzie to miało wpływ na standardy opieki?

 

Value Proposition

Do usług z zakresu Value Proposition należą: poznanie opinii płatnika, tracking i segmentacja, przygotowanie dokumentów typu Core Value Dossier, tworzenie i testowanie komunikacji wartości produktu/historii skierowanej do płatnika, jak również opracowanie strategii negocjacyjnej i narzędzi stosowanych w rozmowach z płatnikiem.

 

Market Access

Do usług z zakresu Market Access (MA) należą: opracowanie strategii cenowej, refundacyjnej i MA, Evidence Generation, planowanie, gotowość pacjentów do zapłacenia za lek, ocena obrazu i kompleksowa analiza MA oraz ocena możliwości, włączając w to:

 • Określenie celów MA, poprzez zdefiniowanie przewidywanego poziomu dostępu i drogi jego osiągnięcia;
 • Przygotowanie segmentacji i taktyk na poziomie krajowym, regionalnym, poszczególnych klientów i kohort;
 • Przygotowanie planów wprowadzenia produktu na rynek na poziomie poszczególnych klientów zarówno na etapie przed i po rejestracji;
 • Przeprowadzenie szkolenia terenowego, w którym udział wezmą kierownicy ds. kluczowych klientów i terenowe zespoły HEOR;
 • Stworzenie strategii historii wartości i dostarczenie potrzebnych materiałów osobom odpowiedzialnych za kluczowych klientów;
 • Tworzenie programów zaangażowania płatnika, działania skierowane do płatnika;
 • Strategie dla poszczególnych kanałów, doprecyzowanie celów, strategia przedstawiania historii wartości i narzędzia, których należy użyć w tym celu;
 • Tworzenie planów dostępu na podstawie scenariuszy.

Usługi Evidence, Value & Access oferowane Ipsos dla rynku medycznego pozwalają na integrację różnych elementów,  aby wskazać drogę do osiągnięcia optymalnych wyników rynkowych.