Warsztaty  | Badania jakościowe IIpsos
Ipsos UU - badania jakościowe

Warsztaty

OUR SOLUTIONS
Jak dzięki organizacji warsztatów sprawić, aby insighty miały większy wpływ na rozwoju Twojego biznesu?

Warsztaty Ipsos UU ułatwiają Klientom „zanurzenie się” w historie prawdziwych osób i obrazują wyniki badań wyzwalając empatię, która stanowi najlepszy bodziec do podejmowania działań mogących wywrzeć wpływ na rozwój biznesu. Dzięki temu Klienci mogą łatwiej rozpoznać insighty, które mają prawdziwe znaczenie dla konsumentów. Podczas warsztatów te istotne insighty mogą zostać wykorzystane jako element planu działania przy tworzeniu zwycięskich pomysłów na innowacje, pozycjonowanie marki w kontekście tych insightów czy tworzenie/identyfikację pomysłów na komunikację.

W trakcie warsztatu, dzięki generowaniu pomysłów, metodzie storytellingu, filmom, etnografii, metodzie content curation, czy procesom zakupowym konsumentów sprawiamy, że wyniki badania stają się bardziej namacalne.

Tworzymy niezapomniane doświadczenia pozwalające na osadzenie tematu i grupy docelowej w bardziej rzeczywistym kontekście, aby zwiększać skuteczność działań. Można to robić wykorzystując współtworzenie, behawioryzm, analizę trendów, zbieranie opinii ekspertów i influencerów, studia przypadków z perspektywy osób z zewnątrz czy wiele innych technik, którymi dysponujemy.

Dostarczamy narzędzi i umiejętności, które mogą pomóc wdrożyć wątki omawiane w trakcie warsztatu. Umożliwiamy zespołom współpracę, ustalanie priorytetów i obszarów odpowiedzialności.
 

Insights to Innovation Workshop | IpsosInsights to Action Workshop | Ipsos