Więź między człowiekiem a zwierzęciem - badanie europejskie

Na zlecenie Boehringer Ingelheim Ipsos przeprowadził sondaż mający na celu analizę więzi łączącej ludzi i ich zwierzęta oraz wpływu tej więzi na samopoczucie ludzi. Badanie przeprowadzono w pięciu krajach europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania).

Temat więzi między człowiekiem i zwierzęciem coraz częściej pojawia się, gdy mówimy o zdrowiu, ponieważ zwierzęta domowe zajmują coraz więcej miejsca w naszym życiu. Korzyści płynące z tego faktu zaczynają być dostrzegane przez wielu lekarzy, szczególnie w przypadku chorych dzieci. Ostatnie badania pokazują również pozytywny wpływ zwierząt na zaburzenia depresyjne, choroby serca czy stres pourazowy.

Główne wnioski z tego badania są następujące;

  • 96 procent właścicieli psów i 91 procent właścicieli kotów deklaruje, że posiadanie zwierząt pozytywnie wpływa na ich codzienne życie, aż 66 procent uważa swoje zwierzęta za członków rodziny.
  • Wśród osób, które twierdzą, że ich pupile pozytywnie wpływają na ich stan zdrowia, 55 proc uważa,  że wprowadzają one do ich życia więcej relaksu a 43 procent, że zwierzęta pomagają im w poprawieniu aktywności fizycznej.
  • Osoby posiadające zwierzęta rzadziej przyjmują leki takie jak środki uspokajające czy antydepresanty (około 7 procent próby.)
  • Osoby cierpiące na choroby chroniczne spędzają więcej czasu ze swoim zwierzakiem i bardziej go kochają: aż 80 proc, spośród nich deklaruje bezwarunkową miłość do swoich zwierząt
  • Rodzice dzieci cierpiących na ciężką lub przewlekłą chorobę są bardziej  niż inni świadomi więzi człowiek-zwierzę
Badanie zostało zlecone przez Boehringer Ingelheim we wrześniu 2017 r. Badanie przeprowadzono na trzech grupach właścicieli zwierząt: osoby zdrowe, osoby z problemami zdrowotnymi i rodziców dzieci cierpiącymi na problemy zdrowotne. Pierwsza część badania polegała na dogłębnym badaniu jakościowym wśród właścicieli zwierząt domowych, aby zrozumieć ich codzienną relację i szczególne więzi między nimi. Druga część to badanie ilościowe obejmujące 3 000 właścicieli zwierząt (300 właścicieli kotów i 300 właścicieli psów w każdym z krajów).

Społeczeństwo