Reputacja firm | Ipsos
Wizerunek firm

Wizerunek firm

OUR SOLUTIONS
Dobry wizerunek firmy przekłada się na zaufanie interesariuszy

Pomagamy naszym klientom wykorzystać wartość reputacji firmy, która staje się obecnie coraz istotniejszym atutem w biznesie, wpływającym na osiągane wyniki. Skuteczne zarządzanie reputacją w ramach łańcucha wartości w organizacji sprawi, że wszyscy interesariusze będą zaangażowani w misję i cele firmy.

Ipsos to agencja powszechnie uznawana za najbardziej zaufane źródło specjalistycznych badań i wytycznych dla biznesu, kiedy potrzebne jest wsparcie w podejmowaniu decyzji w zakresie reputacji firmy, komunikacji i polityki korporacyjnej, zarządzania kryzysem.  Pracujemy z największymi na świecie firmami, doradzając im w obszarze zarządzania reputacją na wielu rynkach i w różnych obszarach kulturowych.

Mając ponad 40 lat doświadczenia i międzynarodowy zespół najlepszych ekspertów ds. badań reputacji, pomagamy klientom zidentyfikować obszary i działania składające się na reputację firmy. Projektujemy badania, które pozwalają na identyfikację i eliminację wszelkich rozbieżności pomiędzy tym, co firma mówi, a tym, co robi. Dzieje się tak, gdyż nasze podejście oparte jest na przekonaniu, że zaufanie jest podstawą reputacji i że najbardziej zaufane firmy na świecie to te, które są postrzegane jako dotrzymujące złożonych obietnic.

Razem z naszymi klientami identyfikujemy i angażujemy ich interesariuszy, między innymi konsumentów, pracowników, rządy i media, którzy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy i jej konkurencyjność.


Jak badamy reputację?

W ramach naszej metodologii badamy zarówno ogólny poziom reputacji i zaufania, przeprowadzamy analizę kluczowych czynników zarządzania problemami, komunikacją, a także prowadzimy warsztaty, które mają zapewnić wewnętrzną i zewnętrzną spójność pomiędzy pozycjonowaniem firm, a tym, jak jest ona postrzegana przez interesariuszy. Prowadzimy także badania dotyczące zarządzania problemami i kryzysem, wpływu i optymalizacji CSR oraz planowania komunikacji.

We wszystkich projektach stawiamy sobie za cel dostarczenie strategicznych informacji, pozwalających na stawienie czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym z reputacją. Dlatego też kluczem do naszej oferty jest innowacja. Pracujemy nad najnowszymi rozwiązaniami w takich obszarach jak przepływ wartości marki (sposób, w jaki wartość przenoszona jest z marek korporacyjnych na konsumenckie) i systemy analizy reputacji, łączące w sobie dane z sondaży i mediów społecznościowych.