Zmiana, a nie powrót do przedpandemicznej normalności

Nowe globalne badanie Ipsos przeprowadzone dla Światowego Forum Ekonomicznego pokazuje wszechobecne pragnienie zmiany. Powrotu do normalności z czasów sprzed pandemii pragnie zdecydowana mniejszość badanych, choć odsetek ten jest nieco większy w krajach rozwiniętych.

Badanie przeprowadzone przez Ipsos na próbie 21 tys. dorosłych osób z 27 krajów pokazuje, że aż 72 proc. osób na świecie wolałoby raczej znacząco zmienić swoje życie niż wrócić do sytuacji sprzed pandemii. Co więcej, 86 proc. chciałoby, aby świat znacząco się zmienił, stając się bardziej zrównoważony i sprawiedliwy.

Prawie 9 na 10 osób pragnie, aby świat się zmienił, a nie wrócił na dawne tory

Na całym świecie 86 proc.wszystkich ankietowanych chce, aby świat znacząco się zmienił i stał się bardziej zrównoważony i sprawiedliwy, zamiast wracać do tego, jakim był przed epidemią COVID-19.

W każdym z badanych krajów takie opinie są wyrażane przez większość osób.

Najsilniejsze pragnienie zmiany widać w Rosji i Kolumbii - aż 94 proc.! Ale podobnie jest w Peru (93 proc.), Meksyku (93 proc.), Chile (93 proc.), Malezji (92 proc.), RPA (91 proc.), Argentynie (90 proc.) i Arabii Saudyjskiej (89 proc). W Polsce pragnienie zmiany wyraża 85 proc. osób.

Kraje, w których jest najsilniejsza chęć do powrotu do przedpandemicznej normalności to: Korea Południowa (27 proc.), Niemcy (22 proc.), Holandia (21 proc.), USA (21 proc.), and Japonia (18 proc.).

Trzy na cztery osoby na świecie chcą znaczących zmian w swoim życiu osobistym

We wszystkich krajach objętych badaniem 72 proc. chce, aby ich życie zmieniło się, a nie powróciło do tego, czym było przed kryzysem COVID-19.

Najsilniejsze pragnienie zmiany w życiu osobistym widać w krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki Południowej, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Rosji i Indiach.

W Polsce aż 72 proc. osób deklaruje pragnienie zmiany w życiu osobistym.

Odsetek osób pragnących powrotu do stanu sprzed pandemii jest nieco większy w krajach rozwiniętych. Powrotu do sytuacji sprzed COVID19 pragnie co najmniej dwóch na pięciu mieszkańców Holandii, Niemiec, Korei Południowej, Japonii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Kanady.

Powyżej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez Ipsos w 28 krajach świata na platformie Global Advisor. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 21104 dorosłych w okresie 21 sierpnia - 4 września 2020 roku.

 

Artykuł opublikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne można znaleźć pod tym linkiem

Społeczeństwo