DN/Ipsos: Försvar och NATO

Nato-opinionen december 2017: 31 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato medan 44 procent anser att Sverige bör stanna utanför alliansen. Jämfört med förra årets mätning har opinionen rört sig något i Nato-skeptisk riktning.

I december 2016 svarade 35 procent att Sverige bör ansöka om Nato-medlemskap medan 40 procent ansåg att Sverige bör stanna utanför.

Nära hälften, 46 procent av de svarande, tror att Nato skulle komma till Sveriges hjälp om Sverige utsattes för ett akut militärt hot av främmande makt, även om Sverige inte är med i Nato. Endast 22 procent tror inte att Nato skulle komma till Sveriges hjälp i en sådan situation. Bland svenskar som motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap tror fler, 56 procent, att Nato skulle komma till Sveriges hjälp, även om vi inte är medlem i Nato. Dessa frågor har ej ställts tidigare och resultaten bidrar med ny kunskap för att förstå den svenska Nato-opinionen. 

Bland de som är emot Nato-medlemskap svarar 78 procent att ett svenskt Nato-medlemskap skulle provocera och öka risken för väpnad konflikt med Ryssland. Bland de som är för ett medlemskap svarar lika många, 77 %, att ett Nato-medlemskap skulle avskräcka och minska risken för väpnad konflikt med Ryssland.

72 procent av de som är för ett svenskt Nato-medlemskap tror att ett medlemskap skulle förbättra Sveriges säkerhet. Bland de som är emot svenskt Nato-medlemskap svarar 93 procent att ett Nato-medlemskap skulle försämra Sveriges säkerhet.

Trots att endast 31 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato så svarar 50 procent att Nato har fått ökad betydelse för säkerheten i Sveriges närområde under de senaste 10 åren. De flesta svenskar har också en positiv eller neutral inställning till Nato; 41 procent svarar att de har en i huvudsak positiv inställning till Nato och 32 procent har en varken positiv eller negativ inställning till organisationen.

51 procent har mycket litet eller ganska litet förtroende för försvarets förmåga att försvara Sveriges gränser mot intrång och kränkningar av främmande makt. 14 procent har förtroende för försvarets förmåga. Jämfört med förra årets mätning har andelen med litet förtroende minskat från 66 procent till 51 procent. Andelen med förtroende har endast ökat marginellt men fler svarar att de har varken stort eller litet förtroende för försvarets förmåga.

Att rusta upp Sveriges eget försvar anges som den viktigaste åtgärden för att stärka Sveriges militära säkerhet. Därefter följer i fallande ordning ett försvarssamarbete med Nato, ett svenskt Nato-medlemskap samt ett försvarssamarbete med Finland.

48 procent tycker att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka medan 35 procent anser att resurserna bör bibehållas på dagens nivå. 8 procent svarar att de ekonomiska resurserna till försvaret bör minska.

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.
För mer info, kontakta:
David Ahlin, [email protected]
Sverigechef, Ipsos Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle