Ekonomická krize ovlivní udržitelnost, organizace omezí některé aktivity

Současná ekonomická situace má podle 54 % českých organizací výrazný vliv na to, do jaké míry se věnují otázkám udržitelnosti. Chystají se šetřit energiemi nebo úsporněji topit, ale zároveň méně do udržitelnosti investovat. Přitom udržitelné chování je pro ně často důležitou součástí konkurenceschopnosti a jejich identity. Potvrdil to nejnovější výzkum společnosti Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti, největší iniciativu v udržitelnosti v Česku, která přivítala 500. člena.

Pro dvě třetiny členů Asociace společenské odpovědnosti je udržitelnost jeden z klíčových aspektů při rozhodování o dalším směřování organizace. Podle 78 % z nich kladou za poslední dva roky důraz na udržitelnost většinou proto, že musí jít s dobou, klienti nebo zaměstnanci odpovědné chování požadují nebo pociťují tlak ze strany investorů. Naopak banky a další instituce mají speciální „udržitelné požadavky” jen na 10 % dotazovaných.

Více než polovinu členů donutila aktuální situace nejen na trhu s energiemi změnit uplatňování udržitelných postupů. „Dopady nastupující recese a velká společenská nejistota se podepisují na rozpočtových škrtech firem a omezování dalších investic do udržitelných aktivit. Vidíme to na chování našich členů, kteří spíše konzervují aktuální partnerství a zajišťují chod rozběhlých společensky odpovědných projektů, než že by se pouštěli do nových aktivit,” komentuje výsledky výzkumu Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

 

Vnímání udržitelnosti členy asociace

 

Digitalizace a cirkulární ekonomika – pro organizace důležité, ale nepraktikované

Výzkum se věnoval i otázkám udržitelných strategií, jejich propagaci nebo pojmu ESG. „České firmy si stále více zvykají vnímat udržitelnost jako součást jejich rozvoje. Až 83 % firem již má nebo plánuje vypracovat strategii udržitelnosti na lokální úrovni. Necelých 20 % pak má jak lokální, tak globální strategii a pouze 3 % nemají v této oblasti žádnou strategii,” říká Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů Ipsos. A pro sestavování udržitelných strategií a správné reportování podle nové unijní legislativy je klíčový pojem ESG. Je proto dobrou zprávou, že o něm nikdy neslyšela jen 4 % organizací. Pro zbytek dotazovaných má pak nejvyšší prioritu sociální pilíř, následuje životní prostředí a řízení a vedení organizace.

Nejvíce se pak organizace obecně na poli udržitelnosti zaměřují na pozitivní vliv na společnost. Za druhou nejdůležitější oblast považují cirkulární ekonomiku, ale věnují se jí jen 4 z 10 dotazovaných, mnohem více se soustředí na vztah se zaměstnanci a životní prostředí. „Naopak nejméně se organizace věnují podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením a hlavně digitalizaci, přitom všeobecně jsou pro ně tyto dvě oblasti jedny z nejdůležitějších,” dodala Lucie Mádlová.

 

Nejdůležitější oblasti udržitelnosti

 

Výzkum zároveň potvrdil dlouhodobý trend, a sice, že témata udržitelnosti má na starosti nejčastěji vedení společností. Drtivá většina organizací svoje udržitelné aktivity komunikuje navenek, u 90 % je to skrze sociální sítě, ale už 34 % tiskne informace přímo na své produkty nebo doplňkové materiály a téměř jedna třetina se o svých udržitelných aktivitách baví se zákazníky přímo na pobočkách nebo v prodejnách.

 

O výzkumu: Sběr dat byl realizován v období 2.11. - 22. 11. 2022. Oslovenou cílovou skupinou byly společnosti, které jsou členy Asociace společenské odpovědnosti. Celkový počet společností zapojených do průzkumu N=108 ze 401 oslovených. Ke sběru dat bylo použito metody online dotazování  (CAWI) s pomocí telefonického reminderu.

Společnost