Mladí a finance: Jen polovina se má lépe než rodiče v jejich věku

Jen polovina mladých Čechů se domnívá, že jejich současná finanční situace je lepší, než byla situace rodičů, když byli v jejich věku. Zároveň jsou přesvědčeni, že jejich generace má větší smysl pro podnikání než předchozí generace. Až čtvrtina jich plánuje rozjezd vlastního podnikání, dalších 41 % to alespoň zvažuje. Zjistil to mezinárodní výzkum Ipsos zkoumající názory mladých lidí ve střední Evropě.

Mladí Češi ve věku 18–25 let hodnotí svou současnou osobní finanční situaci nejednoznačně: 30 % uvádí, že je lepší, 36 % stejná a 33 % horší, než bývala před rokem. Podobně je tomu v sousedním Polsku a Maďarsku. Do budoucna jsou ale mladí lidé, a Češi zejména, optimističtí. Zlepšení finanční situace v příštím roce očekává 68 % Čechů (v Polsku a Maďarsku je to 62 %, resp. 57 %). Polovina mladých Čechů a Poláků je zároveň přesvědčena, že jejich osobní finanční situace je lepší, než bývala situace rodičů, když byli v jejich věku. V Maďarsku je o tom přesvědčena pouze třetina mladých.

Graf: Jak byste celkově zhodnotil/a Vaši osobní finanční situaci ve srovnání s Vašimi rodiči, když byli ve věku, v jakém jste nyní Vy.

Graf: Jak byste celkově zhodnotil/a Vaši osobní finanční situaci ve srovnání s Vašimi rodiči, když byli ve věku, v jakém jste nyní Vy.Mladí lidé jsou sebevědomí, co se týče správy osobních financí. Největší sebevědomí mají mladí Češi, 70 % jich uvedlo, že jsou velmi či poměrně sebejistí ohledně správy svých financí. Mladí Poláci a Maďaři mají sebevědomí nižší (63 %, resp. 51 %).

Mladí lidé jsou zároveň přesvědčeni, že jejich generace má větší smysl pro podnikání, tzv.  podnikatelského ducha než předchozí generace. Uvedlo to 59 % Čechů, méně pak Poláků (52 %) a Maďarů (45 %). Mladí lidé zároveň tvrdí, že v dnešní době existuje více překážek pro podnikání, než tomu bylo dříve (nejvíce Poláci 62 %, Maďaři 51 %, Češi 48 %).

Sebevědomí ohledně správy financí a podnikavosti mladé generace se promítá také do budoucích plánů mladých lidí. Až 7 z 10 mladých lidí nevylučuje možnost rozjezdu vlastního podnikání v budoucnu. Konkrétně v ČR plánuje vlastní podnikání 24 % mladých, dalších 41 % nad tím alespoň uvažuje.
 

Graf: Uvažujete do budoucna o rozjezdu vlastního podnikání?

Graf: Uvažujete do budoucna o rozjezdu vlastního podnikání?

O výzkumu:
Výzkum byl realizován v květnu 2019 na reprezentativním vzorku mladých lidí ve věku 18 až 25 let v České republice, Maďarsku a Polsku. V každé zemi bylo dotázáno 500 respondentů.

 

Tématu generací se věnujeme dlouhodobě... více o studii Generace XYZ se dozvíte zde.

Spotřebitel a zákazník