Generace XYZ (opět) v krizi

Jak aktuální krize dopadají na zástupce generací X, Y, Z? Jak a kde jednotlivé generace optimálně oslovit? Jaká témata řeší? Jaké jsou jejich love brands? Jak je motivovat jako zaměstnance?

Volně prodejná studie navazuje na studii Generace XYZ (nejen) v době krize realizovanou v roce 2020 během pandemie koronaviru, která spojovala dvě krize: krizi zdravotní a následně krizi finanční.

V roce 2021 se zdálo, že tyto krize jsou již za námi. Rok 2022 ale přinesl krize nové: vojenský konflikt na Ukrajině, hrozbu nedostatku dodávek zdrojů paliv a energií a bezprecedentně vysoký nárůst výrobních a spotřebitelských cen.

Hrozby roku 2023 jsou pak, vedle pokračujícího nedalekého vojenského konfliktu, spojené zejména s celkovým poklesem ekonomiky.

 

Dotazované oblasti

Studie sleduje, co se s generacemi během "krizových" let stalo, a zaměřuje na aktuální témata, která rezonují se spotřebiteli. Situaci mapuje v následujících kapitolách:

  • Sociodemografický profil – Jaké jsou jednotlivé generace?
  • Používané finanční produkty, pojištění, spoření a investování – Jak jsou na tom finance spotřebitelů?
  • Pocit štěstí, pocit zdraví, zdraví fyzické a psychické – Potřebují spotřebitelé podpořit více na těle, či na duchu?
  • Dilema ekonomika vs. udržitelnost, hlavní ekologické problémy, cíle udržitelného rozvoje, druh pohonu u automobilů – Co spotřebitele trápí v životním prostředí?
  • Censydiam: pohled na generace přes jejich aspirace – Jaké motivace jsou za chováním spotřebitelů?
  • Zdroje štěstí, zdroje obav – Co nyní spotřebitelům komunikovat?
  • Komunikační kanály – Kde a ke komu komunikovat?
  • Očekávaná mzda, očekávané benefity – Jak to udělat, aby se zaměstnancům dobře pracovalo? 
  • Mobilní telefony, rychlé občerstvení, tvrdý alkohol, obchodní řetězce, banky, pojišťovny, streamovací služby, energetické firmy, sociální sítě, loterijní hry, kurzové sázení – značky, na které spotřebitelé slyší: LoveBrands
  • Streamovací služby – použití, platby a rok pořízení

Metodologie

Studie kombinuje více dat.
Primární sběr dat: online výzkum na populaci 18 - 65 let o velikosti 1 362 respondentů s adekvátním zastoupením Generace Z, Y, X, Baby Boomers. Pro výsledky za celou populaci budou data převážena. Sběr dat probíhal v říjnu 2022.

Využití dalších dat: Ipsos Customer Sentiment Tracker, Ipsos Global Advisor Series, Ipsos Corona Series a další studie

Výstup: Report v PPT / pdf, jazyk anglický

 

Cena Studie

50 000 Kč bez DPH

Studie je k dispozici od 1. prosince 2022.

 

Ukázky výstupů

Detailní témata včetně ukázek výstupů najdete v příloze.

V případě zájmu o studii nebo detailnější informace kontaktujte: Markétu Kneblíkovou.

VOLNĚ PRODEJNÉ STUDIE

Tématu generací se věnujeme dlouhodobě...

Články v médiích

Volně prodejné studie

Konference, semináře, webináře

Společnost