Creative Development | Campaign strategy | Ipsos
Creative Excellence

Vývoj komunikace

OUR SOLUTIONS
Nastavte komunikační strategii, odhalte nejlepší nápad a kreativní cestu.

Creative|Labs

Urychlete proces vývoje kreativy pochopením toho, jak na ní lidé reagují a jakým způsobem ji můžete optimalizovatať již ve formě myšlenky nebo ve formě kreativního zpracování (např. ve formě storyboardů, moodboardů, videoboardů a animatiků).

Creative|Labs je nástroj kombinující kvalitativní a kvantitativní výzkum reklamy a je navržen tak, aby podnítil vývoj kreativy v její rané fázi. S cílem maximalizovat investice do reklamy odhalí "co", "proč" a "jak" lidé na kreativu reagují.

Design výzkumu navíc posiluje důvěru mezi všemi zúčastněnými stranami klienta (reklamní agentura, marketingové týmy, výzkumné týmy), umožňuje komunikaci a sladění rozhodování v průběhu samotné realizace výzkumu. Creative|Labs jsou nyní k dispozici online nebo offline.

Přečtěte si více.

 

Nabídka řešení pro vývoj kreativy

Nabízíme výběr specializovaných řešení, online i offline formou, které umožňují prozkoumat a generovat nápady v rané fázi vývoje kreativy. Pomáháme klientům a agenturám v celém procesu vývoje kreativy:

  • shromažďovat znalosti, které poslouží jako odrazový můstek pro hledání nových komunikačních cest
  • pozorovat lidi při generování skvělých nápadů a myšlenek 
  • zjistit, jakým způsobem značka může podpořit kreativitu, s cílem posunout hranice jejího vnímání

Naši odborníci na výzkum reklamy pomohou Vašim týmům najít a rozvíjet myšlenky a nápady, napomoct jejich kreativnímu zpracování a uvést je tak do života.

Podívejte se na naše videa Creative Corner, ve kterých odborníci společnosti Ipsos diskutují o tom, jak podpořit kreativitu a vytvořit silné reklamy, které zanechají trvalý dojem a přinesou značce pozitivní obchodní výsledky.

Ať už se nacházíte v procesu kreativního vývoje kdekoli, oddělení výzkumu reklamy Creative Excellence ve společnosti Ipsos Vám pomůže s jistotou projít procesem vývoje kreativy a podpořit růst Vaší značky.