Healthcare | Ipsos
Healthcare

Výzkum na míru

OUR SOLUTIONS
Naše portfolio kombinuje celou řadu výzkumných přístupů, datových analýz a nástrojů pro zapojení klientů do řešení obchodních otázek v rámci celého životního cyklu zdravotnických produktů.

Náš rozsáhlý tým odborníků působící ve více než 50 zemích se zabývá obchodními otázkami v rámci celého životního cyklu zdravotnických produktů a přípravků, a to od počáteční fáze vývoje až po monitorování po uvedení produktů na trh a positioning značky. Mezi naše klienty patří jak biotechnologické společnosti, tak velké farmaceutické firmy i mezinárodní neziskové zdravotnické organizace.

Prosazujeme přístup zapojení více stakeholderů, přinášíme pohled zdravotnických pracovníků, plátců zdravotní péče i pacientů a pravidelně kombinujeme externí zdroje dat s naším primárním výzkumem, čímž vnášíme nové pohledy a souvislosti.

Více než 1 000 odborníků poskytuje služby našim globálním, regionálním i lokálním klientům na všech klíčových trzích. V případě potřeby tedy dochází k integraci znalostí prostřednictvím globálních programů.

Náš výzkum má oporu v globálních odborných centrech, která se zabývají klíčovými oblastmi důležitými pro naše klienty, včetně:

  • poskytnutí řešení pro konkrétní fáze životního cyklu výrobku,
  • klíčové terapeutické oblasti, které zajímají naše klienty,
  • inovativní metody průzkumu trhu v oblasti zdravotní péče, z nichž mnohé byly převzaty ze spotřebitelských výzkumů,
  • specifické oblasti zdravotní péče zahrnující zdravotní a lékařské přístroje,
  • datová věda a analytika podpořená globálním týmem datových vědců z oblasti zdravotnictví,
  • dodržování předpisů a standardů odvětví, ať už jsme kdekoli.

Zjistěte více

Přehled Healthcare služeb 

Připojte se k našemu globálnímu Healthcare týmu