Cứ 10 phụ huynh có con ở độ tuổi 0-17 tuổi thì có tới 8 người cảm thấy bị đánh giá qua hành vi của con họ

Eight in 10 Parents of 0-17 Year Olds Feel Judged for the Behaviour of Their Children

(English below)

Đa phần các bậc cha mẹ cảm thấy bản thân bị đánh giá vì hành vi của con mình

Trong số 28 quốc gia được khảo sát, trung bình có khoảng 4 trên 5 phụ huynh có con trong độ tuổi từ 0-17 (82%) cho biết, họ cảm thấy bị đánh giá rất thường xuyên, thường xuyên hoặc là đôi khi. Con số này tăng lên đến 9 trên 10  ở các quốc gia như Singapore (92%), Hoa Kỳ (92%), Ba Lan (91%) và Hàn Quốc (89%). Các quốc gia có tỷ lệ cha mẹ cảm thấy bị đánh giá thấp nhất là Nga (65%) và Canada (73%). Trung bình có khoảng 1 trên 10 phụ huynh (12%) trên 28 quốc gia được khảo sát, nói rằng họ cảm thấy họ 'rất thường xuyên bị đánh giá'.  Tỉ lệ các bậc cha mẹ cảm thấy bị đánh giá ‘rất thường xuyên’ cao nhất ở Ấn Độ (28%), tiếp theo là Nam Phi (23%) và Mexico (19%). Ở các quốc gia như Trung Quốc, Nga và Thụy Điển, họ ít khi có cảm thấy bị đánh giá bởi những người khác (con số này là 3%). Hành vi của con cái của họ và cách họ dạy con là những lý do hàng đầu các bậc cha mẹ cho rằng người khác nhìn vào để đánh giá họ, tỉ lệ lần lượt là 46% và 39% trên tất cả các quốc gia chúng tôi nghiên cứu. Các bậc cha mẹ ở Ý và Tây Ban Nha ít cảm thấy bị đánh giá như vậy hơn: Chỉ 30% cha mẹ ở Ý cảm thấy bị đánh giá về cách con cái họ cư xử và 25% cha mẹ ở Tây Ban Nha cảm thấy bị đánh giá về cách họ dạy con hành xử. 

Những nhận định này là có thật chứ không phải tưởng tượng. Đa phần những người chưa từng làm cha mẹ cũng đã từng đánh giá cách làm cha, làm mẹ của người khác

Phần đông cha mẹ nói rằng họ nghĩ mình bị đánh giá, và thực tế là 4 trên 5 người không phải là cha mẹ (81%) trên 28 quốc gia được khảo sát nói rằng họ có phán xét, đánh giá về những người làm cha làm mẹ. Con số này tăng lên 9 trên 10 ở các quốc gia như Nam Phi (93%), Canada (90%) và Hoa Kỳ (89%). Trong khi đó, Đức (63%), Hàn Quốc (66%), Ả Rập Xê Út (70%) và Nga (71%) là những quốc gia cha mẹ bị đánh giá bởi những người chưa từng làm cha mẹ ít hơn. Trung bình trên 28 quốc gia được khảo sát, chỉ có chín trong số mười người không phải là cha mẹ (9%) nói rằng họ đánh giá những cặp cha mẹ khác 'rất thường xuyên'. Các quốc gia được báo cáo có tỷ lệ người không phải là cha mẹ cao nhất báo cáo rằng cha mẹ bị đánh giá 'rất thường xuyên' là Nam Phi (23%), Ấn Độ (20%) và Thổ Nhĩ Kỳ (19%). Ngược lại, cha mẹ ở Hà Lan (4%), Hàn Quốc (4%), Nga (3%) và Trung Quốc (2%) rất ít khi bị đánh giá bởi hành vi của con họ. Những lý do hàng đầu mà những người không phải cha mẹ đưa ra để đánh giá liên quan đến hành vi của con cái - cách cha mẹ dạy con hành xử (59%) và cách con cái / con cái họ cư xử (57%). Những người không phải cha mẹ ở Hoa Kỳ đặc biệt đồng ý với những lý do này (lần lượt là 76% và 73%). 

Việc cảm thấy bị đánh giá có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cha mẹ về lâu dài dẫn đến sự chậm phát triển ở trẻ. Với những kết quả bất lợi này, cảm giác phán xét của cha mẹ thực sự là nguy cơ đối với trẻ em.

 

Thông tin về cuộc khảo sát
Đây là kết quả của cuộc khảo sát 28 thị trường do Ipsos thực hiện trên nền tảng trực tuyến Global Advisor của mình. Ipsos đã phỏng vấn tổng cộng 23.004 người trưởng thành trong độ tuổi 18-74 ở Singapore, 18-74 ở Hoa Kỳ, Canada, Malaysia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, 21-74 ở Singapore và 16-74 ở 22 thị trường khác trong khoảng thời gian từ 23 tháng 12 năm 2020 đến 8 Tháng 1 năm 2021.
Mẫu bao gồm khoảng 1.000 cá thể ở mỗi Australia, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc đại lục, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Mỹ, và 500 cá thể ở mỗi Argentina, Chile, Hungary, Ấn Độ , Malaysia, Mexico, Hà Lan, Peru, Ba Lan, Nga, Ả Rập Saudi, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các mẫu ở Argentina, Úc, Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Hungary, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hoa Kỳ có thể được lấy làm đại diện cho dân số trưởng thành nói chung của họ theo 75 tuổi.
Các mẫu ở Brazil, Chile, Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Israel, Malaysia, Mexico, Peru, Nga, Ả Rập Saudi, Singapore, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ là những người thành thị hơn, có học thức hơn và / hoặc giàu có hơn so với dân số chung. Kết quả khảo sát cho các thị trường này nên được xem là phản ánh quan điểm của bộ phận dân cư “kết nối” hơn.
Dữ liệu có trọng số để thành phần mẫu của mỗi quốc gia phản ánh tốt nhất hồ sơ nhân khẩu học của dân số trưởng thành theo dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất.
Trong trường hợp kết quả không tổng bằng 100 hoặc 'chênh lệch' có vẻ nhiều hơn / ít hơn +/- 1 so với thực tế, điều này có thể do làm tròn, nhiều câu trả lời hoặc loại trừ câu trả lời "không biết" hoặc không được nêu rõ .
Độ chính xác của các cuộc thăm dò trực tuyến của Ipsos được tính bằng khoảng độ tin cậy với 1.000 cuộc thăm dò chính xác đến +/- 3,5 điểm phần trăm và 500 chính xác đến +/- 5,0 điểm phần trăm. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng khoảng tín nhiệm của Ipsos, vui lòng truy cập trang web của Ipsos. Việc công bố những phát hiện này tuân thủ các quy tắc và quy định của địa phương.


Eight in 10 Parents of 0-17 Year Olds Feel Judged for the Behaviour of Their Children 

A high proportion of parents feel judged

On average across the 28 countries surveyed, around four in five parents with a 0-17 year old (82%) report feeling judged very often, fairly often or sometimes. This rises to 9 in 10 parents in Singapore (92%), the United States (92%), Poland (91%) and South Korea (89%). Countries with the smallest proportions of parents feeling judged are Russia (65%) and Canada (73%).
Around one in ten parents (12%), on average across the 28 countries surveyed, say they feel judged ‘very often’. India is the country where the highest proportion of parents feel judged ‘very often’ (28%), followed by South Africa (23%) and Mexico (19%). Parents are least likely to report feeling judged ‘very often’ in China, Russia and Sweden (all 3%).
Their child’s/children’s behaviour and how they manage it are the top reasons given by parents for why people are judging them, mentioned globally by 46% and 39% of parents respectively. Parents in Italy and Spain are less likely to give these reasons for feeling judged: Only 30% of parents in Italy feel judged for the way their child/children behave, and 25% of parents in Spain feel judged for how they manage their child/children’s behaviour.

The judgement that parents perceive is real and not imagined. A similarly high proportion of non-parents say they judge parents.

Reflecting the high levels of judgement reported by parents, four in five non-parents (81%) across the 28 countries surveyed say they judge parents. This rises to nine in ten non-parents in South Africa (93%), Canada (90%), and the United States (89%). Countries where the smallest proportion of non-parents report judging parents are Germany (63%), South Korea (66%), Saudi Arabia (70%) and Russia (71%).
On average across the 28 countries surveyed just nine in ten non-parents (9%) say they judge parents’ very often’. Countries where the highest proportion of non-parents report judging parents’ very often’ are South Africa (23%), India (20%) and Turkey (19%). Countries where the smallest proportions of non-parents say they judge parents are the Netherlands (4%), South Korea (4%), Russia (3%) and China (2%).
The top reasons given by non-parents for judging parents relate to children’s behaviour – how parents are managing their child’s children’s behaviour (59%) and the way their child/children behave (57%). Non-parents in the United States are particularly to give these reasons (76% and 73% respectively).
Feeling judged has the potential to impact parents’ mental health, which evidence has shown to impair children’s development . Given these detrimental outcomes, feelings of judgement experienced by parents pose a real risk to children’s development.

 

About the survey
These are the results of a 28-market survey conducted by Ipsos on its Global Advisor online platform. Ipsos interviewed a total of 23,004 adults aged 18-74 in Singapore, 18-74 in the United States, Canada, Malaysia, South Africa and Turkey, 21-74 in Singapore and 16-74 in 22 other markets between 23 December 2020 and 8 January 2021.
The sample consists of approximately 1,000 individuals in each of Australia, Belgium, Brazil, Canada, mainland China, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, Spain and the U.S., and 500 individuals in each of Argentina, Chile, Hungary, India, Malaysia, Mexico, the Netherlands, Peru, Poland, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Sweden, and Turkey.
The samples in Argentina, Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, South Korea, Spain, Sweden and the U.S. can be taken as representative of their general adult population under the age of 75.
The samples in Brazil, Chile, mainland China, India, Israel, Malaysia, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, and Turkey are more urban, more educated, and/or more affluent than the general population. The survey results for these markets should be viewed as reflecting the views of the more “connected” segment of their population.
The data is weighted so that each country’s sample composition best reflects the demographic profile of the adult population according to the most recent census data.
Where results do not sum to 100 or the ‘difference’ appears to be +/-1 more/less than the actual, this may be due to rounding, multiple responses, or the exclusion of “don’t know” or not stated responses.
The precision of Ipsos online polls is calculated using a credibility interval with a poll of 1,000 accurate to +/- 3.5 percentage points and of 500 accurate to +/- 5.0 percentage points. For more information on Ipsos’ use of credibility intervals, please visit the Ipsos website. The publication of these findings abides by local rules and regulations.

 

 


 

 

 

Society