Årets Talent 2017

Lise Kristiansen fra Ipsos ble tildelt prisen Årets Talent ved Markedsanalysens Dag 2017. Juryen vektlegger særlig hennes kompetanse på Conjointmodeller og -modellering.

Årets Talent 2017

Lise

Lise Kristiansen mottok pris for Årets Talent. Foto: Analysen

Markedsanalysens Dag 2017 ble holdt 9. november 2017 i regi av Norges Markedsanalyseforening. Markedsanalysens Dag (MAD) er et årlig arrangement som samler norsk markedanalysebransje, sponset av Kantar TNS, Opinion, Respons Analyse, Norstat og Ipsos. Arrangementet byr blant annet på nasjonale og internasjonale foredragsholdere og utdeling av bransjepriser.

Blant prisene som blir delt ut under arrangementet er pris for Årets Talent, som i år gikk til Lise Kristiansen fra Ipsos. Kristiansen er utdannet Sosiolog ved Universitetet i Oslo og har jobbet som analytiker i Ipsos siden januar 2016. Hun jobber til vanlig med å gjennomføre dataanalyser for skreddersydde kvantitative undersøkelser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging, segmentering og driver-analyser. Begrunnelsen for prisen er blant annet at Kristiansen har opparbeidet seg betydelig kompetanse innen Market Science på kort tid, og har blitt en av landets mest kompetente analytikere på metoder som Conjoint, Maxdiff, samt jobbet med andre metoder som Brand Value Creator, ulike typer driveranalyser, segmenteringsanalyser og andre avanserte analysemodeller. Hun har bidratt til at Ipsos Norge har en ledende posisjon innen Conjoint, kanskje den mest teknisk avanserte survey-metodikken som finnes. Conjoint er en metode markedsanalytikere benytter for å se på hvilke egenskaper og hvilken pris et nytt eller eksisterende produkt/tjeneste bør ha.

Kristiansen forteller selv at hun ble glad og overrasket over å motta prisen.

- Det var gøy! Jeg ble ganske satt ut, og måtte la det synke inn litt før jeg skjønte hvor kult jeg synes det var. Jeg ble jo veldig overrasket. Jeg har tenkt på det som en slags konsulentpris, så jeg har ikke tenkt at det er en pris man kan få som analytiker. Det er kult at også analytikere blir trukket frem i lyset, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Ipsos og nærstående sjefer for den tilliten og kompetanseutviklingen de har tilrettelagt for meg. Dette har stått langt over mine forventninger og er noe jeg verdsetter med arbeidsplassen min. 

Hvordan ble prisen feiret?

- Det ble jo feiret på MAD, men ellers ikke så mye. Dagen etter dro jeg rett på hyttetur og dugnad, så det var lite tid til feiring. Men vi spratt en champagne på dugnaden til ære for prisen.

Dette var andre gang Kristiansen deltar på Markedsanalysens dag, en arena hun mener er viktig for norsk markedsanalysebransje.

- MAD synes jeg er nødvendig for å samle folk som jobber med markedsanalyse, hvor man ikke bare er konkurrenter men også skaper et fellesskap. Jeg er veldig for alle areaner hvor man prøver å samarbeide på tvers av bedrifter. Det bidrar MAD til.

 

Full jurybegrunnelse:

Årets talent – Lise Kristiansen, Ipsos

Lise er 27 år gammel, og har jobbet som analytiker i Ipsos i 2 år.Lise gjennomfører dataanalyser for skreddersydde kvantitative undersøkelser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging, segmentering og driver-analyser i Ipsos.

Hun har spesialisert seg innen Conjoint-metodikk (kanskje den mest teknisk avanserte survey-metodikken som finnes) og har sannsynligvis markedets beste tekniske kompetanse. Derfor er hun en helt sentral bidragsyter til at Ipsos Norge har en ledende posisjon innen Conjoint, både i Ipsos konsernet globalt og i det norske markedet.

Det er spesielt to årsaker til at hun har lykkes så godt: For det første har hun et skarpt hode og forstår svært avansert statistikk, men minst like viktig er hennes evne til å formidle metodikkene på en forståelig måte.

Uansett om publikumet har PhD fra Oxford, er travle ledere i markedsledende selskaper, eller ikke har et fnugg av kompetanse innen markedsanalyse – så tilpasser hun sin forklaring slik at de forstår de svært avanserte metodene. Dette har skapt en høy grad av tillitt til Lise fra kundene, og i flere tilfeller ønsker kundene å ha direkte kontakt med henne og de ser nesten på henne som en utvidet del av egen analyseavdeling.

Lise er også tydelig på sin egen rolle og utfordrer sine kollegaer, for eksempel på hvorfor man gjør noe, og hvordan leveransen skal være, og hva hun trenger. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for både kollegaer og kunder.