Vår historie

1975 - 1982

En ny visjon og en unik tandem

Ipsos ble grunnlagt av Didier Truchot i Paris, Frankrike i 1975 med ett mål: å jobbe tett med sine kunder.

I 1982 slutter Jean-Marc Lech seg til Ipsos og blir co-president sammen med Didier Truchot.

Logo Ipsos 1975

1983 - 1989

Ipsos blir n° 5 i Frankrike

Ipsos Campaigns 1984

1990 - 1998

Utvidelse i Europa og i Amerika

Første oppkjøp utenfor Frankrike; Ipsos blir et europeisk markedsanalyseselskap.

Ipsos utvider til Nord-Amerika og Latin-Amerika.

Ipsos Campaigns 1997

1999 - 2010

En multispesialistorganisasjon

Notering på Paris-børsen i 1999.

Ipsos Campaigns 2002

2011 - 2013

Synovate et større oppkjøp

Oppkjøpet forsterker posisjonen til Ipsos med de fire store.

APAC_map

2014

« New Way »-programmet

For å hjelpe kunden bedre, lanserer Ipsos sitt New Way-program.

Opprettelse av Ipsos Foundation

Ipsos Campaigns 2014

2015

1975-2015 40 års jubileum

Ipsos tar i bruk en ny slagord "Game Changers"

Logo ipsos 2015

2018 - 2019

« Total Understanding »

Ipsos starter et nytt transformasjonsprosjekt med sikte på å oppnå raskere vekst: «Total Understanding».

Total Understanding campaign