Verdier og atferd

ESOMAR retningslinjer

Ipsos følger ICC/ESOMAR-retningslinjer i vårt arbeid med markeds-, menings- og samfunnsforsknings-arbeid. Vi legger stor vekt på å beskytte personopplysningene til våre respondenter, paneldeltakere, ansatte, intervjuere og kunder.

Last disse ned her.

5 verdier som forener de ansatte i hele Ipsos

Våre kjerneverdier er de verdiene vi mener er de viktigste for oss i vår oppførsel og måten vi jobber på. Å følge disse verdiene på daglig basis formidler vår kultur til våre kunder, samarbeidspartnere og respondenter, og mer generelt, til resten av samfunnet. 

Ipsos verdier

Disse fem verdiene inspirerer oss i hverdagen. Vi er «stolte av å være Ipsos».