Enhetsgjenkjenning

Et økende antall respondenter ønsker å besvare undersøkelser på en mobil enhet (smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner).

Hvorfor?

Sett respondenten i fokus og gjør undersøkelser fremtidssikre ved å la dem få tilgang på enheten de selv foretrekker, med Ipsos' unike enhetsgjenkjenningsløsninger. Ipsos er blant de beste i bransjen på enhetsgjenkjennende undersøkelser. De viktigste fordelene dette gir dreier seg om datakvalitet:

  • Bedre respondentengasjement
  • Forbedret utvalgsrepresentasjon
  • Forbedrede muligheter/bærekraftighet
  • Lettere å nå vanskelige målgrupper
  • Bedre datakvalitet
  • Hastighet (lenke til over-natten-løsninger og I-Instant)

Hvordan fungerer det?

For å gjøre undersøkelsene tilgjengelige for mobile respondenter, bruker Ipsos en designtilnærming som setter mobilen først. Dette er ryggraden i vårt enhetsgjenkjennende tilbud. Engage, Ipsos' responsive undersøkelsesdesign gir respondentene en optimal visningsopplevelse når de besvarer undersøkelser, på deres foretrukne enhet. Grensesnittet er brukervennlig og navigeringen har god flyt, hvilket også bidrar til å fjerne skjevheter fra ikke-responsive respondenter ved å øke svarprosenten. Funksjonalitet, enkelhet og tilgjengelighet er de styrende prinsippene.

Hva er unikt med vår løsning?

Takket være vårt unike spørreskjemadesign kan våre analytikere lage spørreskjemaet i øyeblikket og vise deg hvordan respondentenes opplevelse vil se ut.

Nye tjenester