Etnografi

Etnografi er en kvalitativ analyseteknikk som kjennetegnes av å tilbringe lengre perioder med mennesker. Vi fordyper oss i deres verden slik at vi kan observere og forstå hva de sier, hva de gjør og hvordan de gjør det.

Hvorfor?

Vårt etnografiske arbeid hjelper deg med å forstå kulturell praksis og oppdage skjulte forbrukerbehov. Vi finner frem til hjertet av det som betyr mest for forbrukerne, ved å etablere hvem de er, hvordan de bor og hva som er drivere for deres atferd. Gjennom å integrere oss i deres liv og registrere deres atferd, skaper vi dypere, rikere og mer overbevisende funn enn tradisjonelle analysemetoder, og vi kan bidra til å skille mellom det egentlige selv fra det projiserte selvet.

Hvordan fungerer det?

Vårt etnografiske arbeid utføres av Ipsos Etnography Center of Excellence, som kommuniserer dyp menneskelig sannhet gjennom video i produksjonskvalitet. Aktiviteter og samspill blir fanget på stedet – hjemme, butikk, kontor, gate, transport – med sterkt fokus på miljøet rundt forbrukerne (observasjon i sammenheng). Teamene bruker kulturelle og atferdsøkonomiske linser for å forstå driverne av atferd, og utvikler deretter potensielle tiltak for å oppfordre til ønsket atferd.

 

Ipsos UU Immersions bruker prinsippene for etnografisk forskning til undersøkelser i hjemmet. Tilbudet støttes av Ipsos Immersion App, utviklet for analytikere (ikke deltakere!) som oppfordrer dem til å fange etnografiske data i felt. Å fange data på denne måten betyr at team kan bruke visuelle data til å lage analysebord som går utover artikulert oppførsel, for å få frem en mer kulturell fremstilling av observert atferd.

Hva er unikt med vår løsning?

Ipsos ECE (Etnografi Center of Excellence) er en gruppe etnografer, antropologer, markedsanalytikere og filmskapere. Vi jobber i 24 markeder med offentlige og private kunder og har nav i Storbritannia og USA. De siste fem årene har vi blitt tildelt Best Session, Best Newcomer og Best Overall Contribution av MRS. I tillegg har vi i 2014 vunnet Best Healthcare og Best Impact Paper ved Market Research Effectiveness Awards.

Våre fordypninger i hjemmet utføres av opplærte, kvalitative analytikere som bruker antropologiske prinsipper til å hjelpe kundene med forstå og gi tilbakemeldinger på forbrukeratferd.

Nye tjenester