Ethnography Center of Excellence / Immersion | Ipsos
Kvalitative metoder - Ipsos UU

Etnografi

OUR SOLUTIONS
En ufiltrert virkelighet kommunisert gjennom film.

Etnografiske studier vektlegger en dyp og nyansert forståelse for forbrukere i reelle valg – og handlingssituasjoner. Dybdeforståelsen bidrar til å avdekke muligheter og barrierer forbundet med vaner, adferd og kultur.
Ipsos har et eget prisvinnende etnografisenter i London: The Ethnography Center of Excellence (ECE) som Ipsos Norge støtter seg på i egne etnografiske studier

Ethnography Center of Excellence | Ipsos

I Immersjon benytter vi oss av etnografiske prinsipper, men studiene er kortere og fokuserer på mer spesifikke innsiktsbehov.  Denne tilnærmingen er nyttig når våre oppdragsgivere har behov for virkelig å selv komme under huden på målgruppen i målgruppens egne omgivelser.  Ved å gjøre et dypdykk sammen med målgruppen så kan muligheter som ellers er utfordrende å avdekke identifiseres.  Ipsos har utviklet en unik tilnærming som benytter en kombinasjon av kvalitativ og etnografisk metodikk: 

  1. Dypdykk i det virkelige liv hvor alt filmes over en lengre periode.
  2. Analyse ved å benytte film som data. Flere vinklinger benyttes for en helhetlig forståelse.
  3. Leveransen inkluderer rapport, presentasjon, workshop og produksjon av film med høy kvalitet. Leveranse avdekker innsikt knyttet til adferd.

Tilnærmingen vår bidrar til at våre oppdragsgivere kan tenke, føle og gjøre det samme som målgruppen for å kunne skape et relevant produkt eller tjeneste. 

 

Ta kontakt for mer informasjon med kontaktskjema under.