Mobil

De siste årene har vi sett økt spredning av mobilbruk over hele verden. Ikke bare har vi sett antall mobilbrukere øke over hele verden, men vi har sett økt engasjement hos forbrukerne på deres mobile enheter for en rekke daglige aktiviteter, enten det er å se på videoer, handle og kjøpe ting, eller bare å få tilgang til Internett. Vi er nå forbi det mobile vendepunktet, hvor mobil tar over fast internettilgang i mange markeder, både i utviklede og utviklende økonomier. Forbrukeres interaksjoner med merkevarer er mer fragmentert og flerskiktet enn noen gang før. Forbrukere lever travle liv, og utfører flere oppgaver rutinemessig i løpet av dagen. Følgelig blir mange av de planlagte eksponeringene for merkevarer borte, og deres relevans forsvinnende, raskere enn forventet.

Hvorfor?

Mobil gir oss muligheten til å lære om verdien og relevansen av disse kontinuerlige samhandlingene, hvor hvert berøringspunkt representerer en potensiell mulighet til å forstå forbrukerens motivasjoner, behov og ønsker.

Fordelene som mobil kan gi med hensyn til tid, lokasjon og situasjon er nøkkelen til bedre innsikt:

 • Kontinuerlig samspill med respondentene, slik at man kan snu seg rundt raskt og ha mer engasjerende relasjoner med dem.
 • Flere naturlige sanntidssvar, takket være tilkobling i det øyeblikket ting skjer.
 • Rikere innhold, ettersom forbrukerne deler erfaringer via bilder, video, lyd og til og med lokasjonsbasert data.
 • Analyse utover spørsmål og svar ved hjelp av geolokasjon og passive data som sporer bruken av smarttelefon og/eller atferd over tid.
 • Gir tilgang til befolkningssegmenter som ikke lenger bruker datamaskin, f.eks. millenniumsgenerasjonen (de i alderen 18-24 år).

Ipsos har utviklet seg fra enkle SMS-undersøkelser til appbasert kvantitative/kvalitative undersøkelser og nettbaserte mobilundersøkelser via nettleser, og tilbyr en rekke mobilplattformer som forbedrer dine undersøkelser via mobil.

Sentrale Ipsos-applikasjoner er:

 • Enhetsgjenkjennende forskning som gir respondentene mulighet til å svare på våre undersøkelser via deres foretrukne enhet – mobil eller datamaskin
 • Løsninger med rask levering som bruker en feltarbeid-over-natten-tilnærming (konsept- og idetesting, Instant Brand Health, osv.)
 • Etnografi og dagbøker
 • Effektiviteten av sponsorkampanjer
 • Medieforbruk med passiv måling og mobile dagbøker
 • Butikk, veien til kjøp og befolkningsbevegelse med passiv måling og geolokasjon.
 • Produkttesting med mobile dagbøker
 • Kundeopplevelse (reise, handel, osv.)
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Kvalitative undersøkelser med Ipsos Applife

Hvordan fungerer det?

 • Ipsos Engage: Dette er Ipsos' grensesnitt og spørreskjemamal for mobilundersøkelser via nettleser. Dette gjør alle undersøkelser mobilvennlige gjennom enhetsgjenkjennende undersøkelsesdesign. Det gjør det mulig for våre respondenter å ha en optimal visningsopplevelse når de besvarer undersøkelser på deres foretrukne enhet – datamaskin eller mobil.
 • Ipsos Mobile App: Dette er den ideelle plattformen for innsamling av tilbakemeldinger i det øyeblikket ting skjer, eller når forbrukerperspektiv må samles inn over en lengre periode. Grensesnittet gir et bredt spekter av muligheter fra enkle til mer komplekse lukkede og åpne spørsmål, og benytter teknologien som er knyttet til enheten, f.eks. geolokalisering og multimedieopptak (bilder, videoer og lydopptak). Det fungerer både online og offline.
 • Ipsos AppLife: Dette er det ideelle kvalitative analyseverktøyet for tilbakemeldinger i øyeblikket – med mulighet for å organisere diskusjoner som dekker et bredt geografisk område. Det gir rikere innsikt takket være geolokasjon, bilder og videomuligheter. Det fungerer også både online og offline.
 • SMS: Denne tilnærmingen er nyttig i målgrupper med lav forekomst av smarttelefoner, men med høy funksjonalitet for telefonbruk – spesielt når undersøkelsen kun inneholder noen få spørsmål og det ikke er behov for mediekartlegging eller gjenkontakt.

Alle undersøkelser som gjøres via Ipsos Mobile App inkluderer et instrumentpanel for nettrapportering, med en brukervennlig plattform som muliggjør nær sanntidsgjennomgang av resultater.

Lokasjonsbasert analyse – geolokasjon

Folk har en tendens til å ta med seg mobiltelefonen overalt. Dette gjør den til den perfekte løsningen for å stille spørsmål når folk er på farten.

Gjennom geoutløsing kan vi sende spørreundersøkelser til deltakerne med vår mobilapp når de kommer inn, tilbringer tid i eller forlater en lokasjon. Geosporing gjør det mulig for oss å forstå hvordan folk beveger seg når de er på farten, uten å måtte stille spørsmål.

Gode ​​scenarier for lokasjonsbasert analyse inkluderer: befolkningsbevegelse, reiseopplevelse, kundetilfredshet og handleopplevelse.

Handelsanalyse som utnytter geoutløsning gjør at undersøkelser kan sendes ut til rett tid, f.eks. umiddelbart etter at en forbruker har gått ut av en butikk. En slik tilnærming gjør det mulig for en merkevare å ikke bare kartlegge de som har kjøpt, men også forstå de som besøkte men ikke kjøpte eller kun kjøpte noen av tingene de planla. Dermed kan en merkevare forstå omfanget og årsakene til missede kjøpsmuligheter, og igjen bruke dette til utvikling av tiltak for å redusere at slikt forekommer.

Saksstudier

1. BRUK AV MOBIL TIL PROSJEKTER I HJEMMET – Produkttest med mobildagbok i øyeblikket

Et kosmetikkmerke ønsket å teste et ansiktsmaskeprodukt i Kina før lanseringen, for å sammenligne ytelsen så godt det lot seg gjøre mot en stor konkurrent. I tillegg til en standard produkttest (personlig intervju ved slutten av bruksperioden), inkluderte undersøkelsesmodellen en mobil dagbok for å samle inn umiddelbare reaksjoner og oppfatninger i bruksperioden. Den tradisjonelle tilbakekallingsmetoden viste at produktet var trygt å lansere, da prototypen var sammenlignbar med eller overlegen konkurrenten. Imidlertid ga mobildagboken granulær innsikt om produktstyrker og -svakheter som den tradisjonelle tilnærmingen ikke fanger. Disse innsiktene fører til produktforbedringer før lanseringen (som ikke ville ha skjedd basert på sluttbrukerundersøkelsen alene) og forbedrede produktinstruksjoner.

2. LOKASJONSBASERT ANALYSE – Butikkopplevelse med geoutløsning

En merkevare ville ha en bedre forståelse av mobilatferd under handlingen. Målet var å engasjere seg med forbrukerne under eller rett etter handleopplevelsen for å forstå hvordan de bruker smarttelefonen ved utsalgsstedet. Ved å bruke en nyskapende kombinasjon av mobilmåling og geoutløsing, samlet vi inn data svært nær i tid til den faktiske atferden ved hjelp av kontekstbevisste undersøkelser. Etter rekruttering mottok hver deltager en anmodning om å besvare undersøkelsen 2 timer etter at de gikk inn på kjøpesenteret. Merkevaren var i stand til å få nye, detaljerte innsikter om forholdet mellom de digitale og fysiske handleopplevelsene. Innsiktene viste at en nettstrategi er viktig for forhandlere og produsenter av forbruksvarer, også de som hovedsakelig selger i fysiske butikker, på grunn av smarttelefonbruken.

3. MERKEKOMMUNIKASJONSUNDERSØKELSE – Forståelse av merkeopplevelser i øyeblikket

En merkevare ønsket å vurdere effekten av et stort arrangement i forbindelse med Formel 1 Grand Prix, i tillegg til å kartlegge holdninger og atferd knyttet til selve merkevaren. Besøkende på arrangementet ble rekruttert for å gi en grunnlinjevurdering av deres forhold til merkevaren via en mobil undersøkelse. En Brand Moments App-undersøkelse fanget opp deres reaksjoner til ulike elementer av arrangementet i øyeblikket, inkludert merkevarekommunikasjon. En mobil etterundersøkelse vurderte endringene i KPI-er og forholdet til merkevaren. Merkevaren var i stand til å avdekke viktige innsikter om holdnings- og atferdsmessige KPI-er som de trengte å forbedre. De utviklet også viktige målinger knyttet til forbrukerens nærhet til merkevaren, inkludert merkeinteresse, renommé og oppfatninger, som deretter kunne spores og forbedres ved senere arrangementer.

Nye tjenester