Motstandskraft og krisetid - Fem læringspunkter

Bygg omdømmekapital som kan demme opp mot kriser.

Erfaring fra tidligere omdømmekriser har gitt mye læring om hvordan kriser kan løses og hva som kan forsterke dem.

resilience reputationI tillegg til god håndtering viser vår erfaring tydelig at virksomheter som systematisk har bygget opp et sterkt omdømme, lykkes bedre i å avverge kriser og løse de krisene som måtte oppstå. 
Ipsos har løpende dialog med 150 kommunikasjonsledere over hele verden, The Ipsos Reputation Council. Ved å trekke på den samlede erfaring de har, deler vi i denne artikkelen fem læringspunkter i arbeidet med å bygge motstandskraft mot kriser. 

Last ned denne artikkelen under.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Jan Behrens med skjema under eller per telefon 924 40 968.