Innovation | Product Testing | Ipsos
Innovasjon

Produkttesting

OUR SOLUTIONS
Hvorfor?
For å skape konkurransefortrinn gjennom innovasjon eller renovering av eksisterende produkter.

For å vinne kampen på markedet må du oppnå overlegenhet i alle faser av produktets livssyklus. Ipsos gir den ideelle balansen mellom teknisk nøyaktighet og preskriptiv veiledning i et raskt tempo. Vi gjør dette ved hjelp av ulike datakilder for å støtte produktutvikling.


Som verdens største produkttestrådgiver tilbyr vi en rekke løsninger som er basert på «Real Insights from Real People» for sensorisk optimalisering, kategorivurderinger, prototypescreening, konsept/produkt-fit, benchmarking, kostnadsbesparelser og forbedringer av produktkvalitet.


Produkttesting i dagens verden må være smidig og kostnadseffektiv, samtidig som det gir den nødvendige nøyaktigheten for en skikkelig og vellykket produktinnovasjon eller renovering. Ved hjelp av unike, prisbelønte proprietære løsninger har vi hjulpet kunder med å lage globalt vellykkede produkttestprotokoller. Vårt mål er å kontinuerlig forbedre måten vi tester på de ulike stadiene av produktetslivssyklus.