Veien til kjøp

Forstå dynamikken som er involvert i folks reise, for å optimalisere merkevarens kontaktpunktstrategi: hvilke medier for hvilken funksjon og når.

Hvorfor?

Vi avdekker forbrukerens kjøpsbeslutningsvei med særlig vekt på deres følelser, atferd og triggere.

Hvordan fungerer det?

I omfattende intervjuer på 2 timer, gjennomgår vi hver respondents individuelle forbrukerreise.

Alle faser blir utforsket i detalj under intervjuene: funksjon? påvirkninger? mulige utfordringer? merkevareytelse? merkevaremuligheter?

For hvert intervju lager vi et detaljert reisekart.

Disse individuelle kartene blir deretter analysert og syntetisert for å produsere et beslutningsveikart som illustrerer hovedfunnene for hele undersøkelsen, som enkelt kan deles.

Hva er unikt med vår løsning?

Vår lekne intervjutilnærming fører til høyere respondentengasjement og mer verdifull og detaljert innsikt.

Nye tjenester