Weblytting

Sosial intelligens gir innsikt som støtter strategiske beslutninger og ytelse, fra forbrukeruttalelser og -atferd i sosiale medier, søk og andre nettdata.

Hvorfor?

Vi setter deg i kontakt med dine forbrukere, kunder, innflytelseshavere og talspersoner, vi forteller deg hva de sier, føler og gjør hver dag, og vi knytter den kritiske intelligensen til handlekraftige anbefalinger.

Du kan utnytte sosial intelligens til å håndtere kjerneutfordringer for ditt merkes virksomhet:

  • Innovasjon: Utforsk og identifiser trender og muligheter i markedslandskapet ditt
  • Merkehelse: Kombiner med kjennskaps- og omdømmesporing for å stenge hull i forståelsen
  • Kommunikasjon: Mål effekten av lanseringer og kampanjer i viktige sosiale kanaler

Hvordan fungerer det?

Vi strukturerer milliarder av forbrukerinnlegg generert på sosiale medier hver dag, skjærer gjennom støyen, og gir deg innsikt som bedriftskulturen din faktisk kan bruke.

  • Ovenfra og ned: Vi bruker anerkjente analysedesign og dedikerte n-grambibliotek/språkkonsepter på ustrukturerte sosiale data for å kontinuerlig produsere merkehelse- og produktutviklingstiltak.
  • Nedenfra og opp: Vi iverksetter utforskende analytiske tilnærminger for å avdekke det ukjentes ukjente, som f.eks. merketemaer eller forbrukertrender med økt omtale i kategorien.

Hva er unikt med vår løsning?

Vår sosiale intelligensmetode utnytter kunde- og kategorikunnskap kombinert med analytisk kompetanse for å levere handlekraftig innsikt til kundene våre. Vi mener innsikt fra frittstående sosiale medier ikke lenger er relevant. Derfor bruker våre løsninger en unik kombinasjon av dokumenterte rammeverk og utforskende tilnærminger for en reell kombinasjonstilnærming av kvalitative og kvantitative metoder. Ved å knytte forbrukergenererte data opp mot drivere og berøringspunkter som du allerede bruker til å utvide din virksomhet, kompletterer og forbedrer vår innsikt din primæranalyse.

Nye tjenester