Workshops | Qualitative | Ipsos
Kvalitative metoder

Workshops

OUR SOLUTIONS
Innsikt skal bidra til vekst og endring.

I Ipsos sin "insights-for-impact" workshop fordyper vi oss sammen med deg i folks historier og erfaringer. Vi gjør innsikten levende på en måte som engasjerer, driver handling og påvirker virksomheten din. Innsikt skal gi resultater!

I workshopene brukes innsikten ofte som en del av en handlingsplan for å utvikle innovasjonsideer, posisjonering av merkevarer, utvikling av strategi, av markedsplaner og tiltak, og utvikling av kommunikasjonsstrategier etc. 

Gjennom ide-myldring, samskaping, historiefortelling, video-"utflukter", etnografi og kundereiser skaper vi engasjement og opplevelser som bringer liv til temaer og skaper en unik forståelse av forbrukerne. Denne prosessen sørger for at dere tar med dere og bygger videre på innsikt som virkelig betyr noe for forbrukerne. 

Vi bruker forskjellige vitenskapelig teknikker og datakilder som blant annet Censydiam, trendanalyser, ekspert- og influenser innsikt, case-studier fra "outsider perspectives" for å sikre at vi ser på problemstillingen i en bredere kontekst. Hva annet finnes der ute? Hvordan håndteres dette i andre organisajoner? I andre markeder? I andre land? osv. 

Workshop som metode er en effektiv og smidig måte å engasjere, "brainstorme", dele innsikt og ta kollektive beslutninger med interessenter. I tillegg til fysiske workshops er vi gode på virtuelle workshops.

Vi bruker verktøy for å avstemme og samskape, og legger vekt på å bruke teknikker som gir energi for å engasjere og inspirere til kreativitet i øktene.  Deltakerne går ut av workshopen inspirert, samkjørte og med et stort eierskap til innsikten og "veien videre". 

 

Workshop | Qualitative research | Ipsos