1 op de 5 werkende Nederlanders ervaart hun baan als saai

1 mei is de dag van de Arbeid, naar aanleiding van deze dag publiceren we de resultaten van een onderzoek in 28 landen over de houding ten opzichte van werk en werkgelegenheid.

Schrijver(s)

  • Lynnet Ligthart Marketing & Communication, Nederland
Get in touch

Iets meer dan 1 op de 5 werkende Nederlanders (22%) ervaart hun baan als enigszins of erg saai, maar in vergelijking met de rest van de wereld valt dit nog mee. Wereldwijd ervaren 3 op de 10 werkende burgers hun baan als saai. In Turkije is dat zelfs meer dan de helft (53%).

Werkende Nederlanders ervaren hun baan als saai

 

Het overgrote deel (81%) van alle Nederlanders vindt dat werk belangrijk is in het leven. Tegelijkertijd zegt bijna een vijfde van alle Nederlanders (19%) werk niet zo belangrijk te vinden. Daarmee kent Nederland samen met Duitsland (21%) het hoogste aandeel van de bevolking dat hun werk niet belangrijk vindt. Het wereldwijde gemiddelde is slechts 8%.  

Work in life balance

 

Andere resultaten: 

  • Werkende Nederlanders denken dat de maximale leeftijd tot wanneer ze nog goed in staat zijn om werk te vinden bij 58 jaar ligt. In de rest van de wereld is dit 49 jaar. En Italianen verwachten zelfs al met 41 geen werk meer te kunnen vinden.
  • De verwachting onder werkende Nederlanders is dat ze gemiddeld tot hun 65e zowel lichamelijk als geestelijk nog goed in staat zijn om te werken. In Polen verwachten mensen dat ze gemiddeld al met 44 lichamelijk en geestelijk niet meer in staat zijn om te werken. In de rest van de wereld ligt het gemiddelde bij 60 jaar. 
  • Gemiddeld hopen werkende Nederlanders rond hun 62e met pensioen te gaan; het wereldwijde gemiddelde ligt bij 57 jaar en in Maleisië hoopt men al met 50 met pensioen te gaan. Wereldwijd moeten mensen gemiddeld tot hun 59e werken voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd behalen.   

 

Meer informatie

Bekijk het hele rapport hier of neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjoerd van Heck via sjoerd.vanheck@ipsos.com.

 

 

Onderzoeksverantwoording

Dit zijn de bevindingen van een online onderzoek uitgevoerd in 28 landen tussen 20 februari en 3 maart 2020. 

Ipsos heeft in totaal 20.031 burgers geïnterviewd in de volgende leeftijdsgroepen:

  • 16-74 jaar in Australië, Brazilië, China (vasteland), Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Mexico, Spanje, Zweden, Argentinië, België, Chili, Colombia, Hungarije, India, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Zuid-Korea;

  • 18-75 jaar in Canada, Maleisië, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten;

  • De steekproef bestaat uit 1.000+ personen in Australië, Brazilië, China (vasteland), Frankrijk, Duitsland, Groot-Britannië, Italië, Japan, Mexico, Spanje, Zweden, Canada en de US en 500+ personen in elk van de andere landen. 

De steekproeven in Brazilië, Chili, China (vasteland), Colombia, India, Maleisië, Mexico, Peru, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika en Turkije zijn meer stedelijk, hoger opgeleid en/of welvarender dan de algemene bevolking. De resultaten voor deze markten moeten worden gezien als een afspiegeling van de opvattingen van het meer "connected" segment van deze bevolking.

De steekproef is gewogen zodat deze een afspiegeling van de populatie vormt.  

Wanneer de resultaten niet tot 100 optellen of het "verschil" meer/minder dan het werkelijke verschil lijkt te zijn, kan dit het gevolg zijn van afrondingen, meervoudige antwoorden of het uitsluiten van "weet niet" of niet vermelde antwoorden.

De precieze uitkomsten/scores/percentages van de Ipsos online polls worden berekend met behulp van een betrouwbaarheidsinterval met een poll van 1.000 tot +/- 3,5 procentpunten en van 500 tot +/- 4,8 procentpunten. Voor meer informatie over het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen door Ipsos kunt u terecht op de Ipsos-website.

Download

Schrijver(s)

  • Lynnet Ligthart Marketing & Communication, Nederland