Een generatiekloof rondom genderidentiteit en seksuele aantrekkingskracht

Wereldwijd LHBT-onderzoek in 27 landen laat onderlinge verdeeldheid zien

De maand juni is Pride-maand in de Verenigde Staten. Ofwel de maand waarin er speciale aandacht is voor de positie, emancipatie en acceptatie van alle seksualiteiten en voorkeuren. De liefde wordt gevierd en er wordt zonder hokjes gedacht. In Nederland is hiervoor de Pride Amsterdam in het leven geroepen. Maar vooral een blik op de toekomst is belangrijk, want hoe zorgen we ervoor dat het geweld tegen de LHBT-gemeenschap verdwijnt en er uiteindelijk gelijke rechten gaan gelden? Dat antwoord hebben we nog niet.

 

Waar vaak over de LHBT-gemeenschap wordt gesproken is de alomvattende term op dit moment LGBTQIAPK+. Het rijtje is over de tijd heen flink uitgebreid en in principe nooit af; vandaar het +-teken aan het eind. LGBTQIAPK+ is dus altijd in beweging, mede omdat de strijd tot op de dag van vandaag nog niet is gestreden. Ipsos voerde tussen 23 april en 7 mei 2021 de LGBT+ Pride 2021 Global Survey uit, die ingaat op relevante thema’s. De antwoorden van ruim 19.000 volwassenen in de leeftijd van 16 (of 18, afhankelijk van het land) tot 74 jaar in 27 landen wereldwijd, bieden een inkijkje in de huidige stand van zaken.

 

Pride 2021 Global Survey Ipsos

 

Leeftijd is een dingetje

Wat direct opvalt is dat de resultaten wijzen op een brede generatiekloof rondom genderidentiteit en seksuele aantrekkingskracht. Gemiddeld onder alle landen vormen degenen die zich identificeren als transgender, non-binair, non-conform, genderfluïde of anders dan mannelijke of vrouwelijk 4% van Gen Z (geboren na 1996). Daartegenover staat 1% van alle volwassenen. Ook hebben jongere volwassenen aanzienlijk meer kans om zich anders dan heteroseksueel te identificeren en zich tot beide seksen evenveel aangetrokken te voelen.

 

De invloed van de omgeving

Hoezeer wordt men wereldwijd blootgesteld aan LHBT-mensen en hoe zit het met de betrokkenheid bij de LHBT-gemeenschap? Wat duidelijk naar voren komt is dat dit per land enorm verschilt. Zo zegt 66% in Brazilië een homoseksueel familielid, of homoseksuele vriend of collega te hebben, tegen 7% in Japan en Zuid-Korea. In Nederland ligt dit percentage op 54%.

 

Exposure to sexual orientations

 

Steun of weerstand?

Wanneer we kijken naar het aantal mensen dat de antidiscriminatiewetten en gelijke huwelijks- en adoptierechten voor LHBT’s steunt, zien we weer grote verschillen. In de meeste van de 27 landen wordt dit door de meerderheid gesteund, maar in verschillende landen zijn felle tegenstanders. Gemiddeld is 54% van mening dat koppels van hetzelfde geslacht legaal moeten kunnen trouwen. Onder de Nederlandse respondenten deelt 84% deze mening, het hoogste aantal voorstanders ten opzichte van de andere landen. De minste steun hiervoor wordt gevonden in Maleisië (8%), gevolgd door Rusland (17%). Tot slot blijkt dat er bij bedrijven veel meer steun dan weerstand is voor activisme om gelijkheid te bevorderen.

 

View on same-sex marriage

 

LHBT in de openbaarheid

Een meerderheid in de meeste, maar zeker niet alle landen is er voorstander van dat LHBT-mensen open zijn over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit tegenover iedereen. Wereldwijd is dit gemiddelde 51%. Dit geldt ook voor lesbische, homoseksuele en biseksuele sportteams en atleten, die specifiek worden uitgelicht. En over het algemeen zijn er meer voor- dan tegenstanders als het gaat over affectie tonen door holebi’s in het openbaar, alsook voor meer holebi-personages op tv, in films en in reclame. Hoewel we hier spreken over meer voor- dan tegenstanders, zijn we er nog niet. Meer lezen?

 

Download het volledige rapport.