Enthousiasme over metaverse en extended reality is het hoogst in opkomende landen

Enquête laat wisselend enthousiasme zien over nieuwe technologieën onder het wereldwijde publiek.

Een nieuwe wereldwijd uitgevoerde enquête van Ipsos voor het World Economic Forum geeft aan dat de helft van de volwassenen in 29 landen bekend is met metaverse (52%) en positief staat tegenover het gebruik met extended reality in hun dagelijks leven (50%). De enquête laat wel zien dat er in verschillende landen en demografische groepen grote verschillen in de bekendheid bestaan van deze nieuwe technologieën en in hoeverre mensen er positief tegenover staan.
Het enthousiasme over extended reality is significant sterker in de opkomende markten dan in de meeste landen met hogere inkomens. In China, India, Peru, Saoedi-Arabië en Colombia zegt ruim tweederde positieve gevoelens te hebben bij de mogelijkheid om het te gaan gebruiken. Maar dit geldt voor minder dan een derde van de populatie in Japan, Groot-Brittannië, België, Canada, Frankrijk en Duitsland.

De mate van bekendheid met virtual reality, augmented reality en metaverse laat een vergelijkbaar patroon zien. Meer dan tweederde in Turkije, India, China en Zuid-Korea geeft aan in ieder geval een beetje bekend te zijn met metaverse, tegenover minder dan een derde in Polen, Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. 


Bekendheid met en een positieve houding tegenover de nieuwe technologieën liggen ook significant hoger onder jongvolwassenen, hogeropgeleiden en mannen dan onder oudere volwassenen, mensen met een hbo- of universitaire opleiding en vrouwen. 

Het wereldwijde publiek verwacht, ondanks sterke verschillen in bekendheid en enthousiasme, op brede schaal dat verschillende soorten metaverse apps die XR gebruiken het leven van mensen in het volgende decennium significant gaan veranderen. Vooral op het vlak van alle virtuele kennis (met een gemiddelde van 66% in 29 landen), digitale entertainment in virtual reality en virtuele werkomgevingen.


Verwachtingen over de impact van metaverse apps verschillen ook per land en op basis van demografische kenmerken, met hetzelfde patroon als voor de positieve houding tegenover extended reality. De verschillen zijn echter minder uitgesproken. Dit suggereert dat, of ze er nu naar uitkijken of niet, de meesten verwachten dat hun leven de komende jaren vergaand wordt beïnvloed door nieuwe technologieën. 


Over deze studie

Dit zijn de bevindingen van een enquête van Ipsos in 29 landen die tussen 22 april en 6 mei is uitgevoerd onder 21005 volwassenen van 18 tot 74 jaar in de Verenigde Staten, Canada, Maleisië, Zuid-Afrika en Turkije, in de leeftijdsgroep van 21-74 jaar in Singapore en onder 16-74-jarigen in 23 andere landen, via het Ipsos Global Advisor online survey platform. 

Download

Maatschappij