MediaCell: de toekomst van crossmediale meting

MediaCell is een veelzijdige oplossing met een aantal potentiële apps.

Waarvoor?

MediaCell levert betaalbare passieve publieks- en mediameting. Onze oplossingen dagen de gevestigde business models uit en bieden grootschaliger onderzoek en meer waar voor uw geld. Hiermee kunnen klanten hun consumenten begrijpen, of het nu om crossmediale consumptie of blootstelling aan reclame gaat. 

Hoe werkt het?

Centraal bij MediaCell staat het belang van oplossingen bouwen rond de mensen die we willen meten. Publieksmeting is tenslotte het meten van mensen. 
Onze oplossingen zijn ontworpen tegen de achtergrond van dit gegeven en ze bieden de meest passieve en eenvoudige ervaring voor de respondenten en panelleden. Dit geeft op zijn beurt de beste meting.

Met MediaCell software kunnen we meten waar consument aan worden blootgesteld, of het nu radio, tv-kijken, bioscoop of andere dingen zijn die audio bevatten. Hiermee kunnen we de omvang van het publiek voor media, kanalen, programma’s of reclames meten. Daarnaast kunnen we er crossmediaal gedrag mee meten. 

Het is een passieve app die bij alledaagse consumentenapparaten past, zoals smartphones of tablets, en er krachtige meetinstrumenten van maakt. Deze benadering zorgt ervoor dat de mensen, met andere woorden onze panelleden, centraal blijven staan bij onze meetoplossingen. Daarbij benadrukken we het belang van gebruik van meetinstrumenten die al deel van het leven van consumenten uitmaken. 

We gebruiken software oplossingen die elektronische meting betaalbaar en schaalbaar maakt.

Waarom is onze oplossing uniek?

  • Personal Meters: deze worden geïnstalleerd op een smartphone, hetzij door respondenten zelf, hetzij via Ipsos. Zo maakt MediaCell het mogelijk om alle audio content (tv, radio, bioscoop, etc.) te tracken waar de respondent aan wordt blootgesteld. Ze tracken mediaconsumptie op alle kanalen of ze kunnen worden gebruikt om reclamecampagnes op alle media (MediaCell for Advertisers) te tracken. Het enige wat respondenten hoeven te doen is hun telefoon bij zich te hebben en te zorgen dat hij opgeladen blijft.
  • People Meters: de krachtige TV People Meter biedt een betaalbaar alternatief voor traditionele meters, via een gewoon consumentenapparaat thuis. Deze app wordt geïnstalleerd op een vergrendelde tablet en is geïntegreerd met een gepersonaliseerde handset om door te linken naar de kijkers. Wanneer ze naar de panelhuishoudens zijn gelinkt kunnen ze elke meter binnen een paar minuten installeren. Dit betekent meer gemak en eenvoud van de algemene panel-ervaring. Een belangrijk voordeel van People Meters is het touchscreen van de tablet. Dit maakt het touchscreen een zeer gebruiksvriendelijke interface. Hierdoor wordt de benodigde interactie met de metering technologie sterk verbeterd en het verhoogt de nauwkeurigheid van de tv-attributie. 
  • Set Meters: wanneer deze op een vergrendelde smartphone wordt geïnstalleerd, werkt MediaCell ook als een Set Meter. Dit biedt informatie over wat wordt gekeken en gebruikt geavanceerde modelling technieken om te bepalen wie er kijkt. Dit is een betaalbare oplossing voor schaalbare panels. Het enige wat panelleden hoeven te doen is zelf de geprefigureerde Set Meter te installeren door hem in te pluggen en naast de televisie te leggen. Ze hoeven er eigenlijk niet naar om te kijken. Data wordt dan naadloos ontvangen vanuit het panelhuishouden zonder dat het panellid erop hoeft te letten. 

Centraal in de opzet van de oplossing staat het idee dat we mensen proberen te meten en onze oplossing rondom hen bouwen. Met haar betaalbaarheid, het passieve karakter en schaalbaarheid kan het in veel verschillende soorten onderzoek en andere commerciële omgevingen ingezet worden.

Meer informatie

We helpen u graag met meer informatie over hoe MediaCell u kan helpen het publiek voor uw media of commerciële content te begrijpen: 

Meer inzichten over Media & Entertainment

Maatschappij