Nederlanders betrokken bij de oorlog in Oekraïne: steun voor hulp aan Oekraïne en sancties tegen Rusland

Uit onderzoek van begin april blijkt dat 85% van de ondervraagde Nederlanders de oorlog als een groot risico voor de gehele wereld ziet; twee derde ziet daarbij de oorlog als een risico voor Nederland. 

In Nederland is een meerderheid (72%) van mening dat Nederland extra economische sancties moet opleggen aan Rusland, ook als dit negatieve gevolgen heeft voor de economie. Daarnaast vinden veel Nederlanders (77%) dat er beslag moet worden gelegd op tegoeden van Russische oligarchen.


Nederlanders volgen het nieuws over de oorlog op de voet. Uit onderzoek van begin april blijkt dat 85% van de ondervraagde Nederlanders de oorlog als een groot risico voor de gehele wereld ziet; twee derde ziet daarbij de oorlog als een risico voor Nederland. 


Wereldwijd maakt een groot deel zich zorgen over de gevolgen van de oorlog voor de wereld of voor zijn of haar eigen land. Van de ondervraagde landen zeggen mensen in Japan (87%), Polen (77%), Zuid-Korea en Zweden (75%) zich zorgen over de risico’s voor het eigen land. 

Ukrainian war

Steun voor Oekraïne

Wereldwijd is er veel steun voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne in eigen land (74% gemiddeld). In Polen, het land dat verreweg de meeste Oekraïense vluchtelingen opnam tot nu toe, is het draagvlak voor opvang hoog (83%). Polen vinden het daarnaast belangrijk dat hun land solidair is met andere landen wanneer deze worden aangevallen. 


Ook in Nederland is het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne groot: 86% van de Nederlanders is voor opvang. Daarnaast zijn acht op de tien van mening dat Nederland solidair moet zijn met een land dat wordt aangevallen door een ander land.


Nederland heeft inmiddels zwaardere wapens naar Oekraïne gestuurd en ook nemen Nederlandse soldaten deel aan NAVO -oefeningen. Daarvoor lijkt de regering de steun van het volk te krijgen: een meerderheid was het begin april eens met de stelling dat Nederland geweren en antitankwapens zou moet leveren aan het Oekraïense leger en troepen zou moeten stationeren in NAVO -buurlanden van Oekraïne.


Over het direct financieren van het Oekraïense leger zijn Nederlanders meer verdeeld: vijf uit tien vinden dat Nederland het Oekraïense leger financieel zou moeten steunen.    

Sancties Rusland

Wereldwijd is gemiddeld twee derde het ermee eens dat de economische sancties die door veel landen aan Rusland zijn opgelegd een effectieve tactiek zijn om de oorlog te stoppen. Ook zijn meer mensen voor dan tegen additionele sancties tegen Rusland, het beslag leggen op goederen van oligarchen en het boycotten van olie-import uit Rusland – zelfs als dit het risico van verdere prijsstijgingen met zich mee brengt.  


Toch verschilt de steun voor sancties en andere economische maatregelen sterk per land. In landen als Hongarije, Turkije en Israël is een derde of minder dan een derde voor strengere sancties. Ook zijn relatief weinig mensen in Hongarije en Turkije voor het boycotten van olie.


In Nederland is een meerderheid (72%) van mening dat Nederland extra economische sancties moet opleggen aan Rusland. Ook vinden veel Nederlanders (77%) dat er beslag moet worden gelegd op tegoeden van Russische oligarchen. Een minderheid van 27% is van mening dat de diplomatieke banden met Rusland moeten worden voortgezet.

Download

Maatschappij