Peiling: Inflatie | Stikstofcrisis | WK in Qatar | oorlog in Oekraïne

In de 'Maatschappelijke Barometer' van deze maand staan we onder andere stil bij het WK voetbal in Qatar.

Qatar
Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

In de oktober editie van de Maatschappelijke Barometer van Ipsos (uitgevoerd tussen 21 en 24 oktober):

  • Stijgende inflatie hakt erin bij laagste inkomensgroepen
  • Een derde van de Nederlanders stelt zich neutraal op in stikstofcrisis
  • Nederland loopt nog niet warm voor het WK in Qatar

 

De helft van de Nederlanders heeft moeite om rond te komen

Inflatie blijft veel huishoudens raken. Bijna de helft van alle Nederlanders zegt in onze peiling op dit moment moeite te hebben met rondkomen. Vooral de lagere inkomensgroepen worden hard geraakt door de stijgende inflatie. Twee derde van de burgers met een laag inkomen zegt moeite te hebben om rond te komen. 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

Bezuinigen

Zorgen over de stijgende prijzen zijn er onder alle Nederlanders. Maar mensen met een laag inkomen moeten het meeste inleveren. Voor hen geldt dat de inflatie de kwaliteit van het dagelijkse leven het sterkst beïnvloedt. 
Zo blijkt ook uit afgelopen barometer; bijna twee op de tien Nederlanders met een laag inkomen geven aan maaltijden over te slaan om geld te besparen. Ook besparen Nederlanders met een laag inkomen meer dan andere Nederlanders op hun boodschappen. 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

 

Prijsplafond

Ipsos heeft afgelopen maand gekeken welk effect het aangekondigde prijsplafond heeft op de zorgen over de energierekening. Deze maatregel van het kabinet, getroffen om de grootste onrust over de stijgende energieprijzen weg te nemen, nemen de zorgen echter niet weg. Voor bijna vier op de tien mensen nemen het aangekondigde prijsplafond de bezorgdheid over de energierekening (helemaal) niet weg. Daarbij rijst de vraag of Nederlandse huishoudens al voldoende zicht hebben op wat het energieplafond voor hen zal opleveren aan het einde van de streep. Een beter beeld hierover zou mogelijk de ongerustheid hierover kunnen beïnvloeden.  

 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

Nederlanders verdeeld in de stikstofcrisis

Begin oktober presenteerde stikstofbemiddelaar Johan Remkes het eindrapport omtrent stikstofreductie. Hier staan voorstellen in om het stikstofprobleem aan te pakken. Nederlandse boeren hebben tijdens de boerenprotesten duidelijk gemaakt hoe zij over de aangekondigde stikstofmaatregelen denken, maar hoe staan Nederlanders tegenover overheidsingrijpen in het stikstofvraagstuk? 

 

Nederlanders zijn verdeeld over stikstofmaatregelen. Ongeveer een derde van de Nederlanders neemt bij drie van de vier stellingen over de stikstofcrisis een neutraal standpunt in. Bij de stelling over Remkes’ stikstofrapport blijkt het zelfs dat de helft van de Nederlanders hier neutraal over is. De suggestie dat de overheid kleine boeren verplicht zou kunnen uitkopen kan rekenen op weinig bijval; een duidelijke meerderheid (60%) ziet daar niets in.  

 

Een kwart van alle Nederlanders vindt dat het Remkes rapport één-op-één kan worden overgenomen. Twee op de tien Nederlanders denken hier juist tegenovergesteld over en is geen voorstander van het één-op-één overnemen van het recent verschenen rapport.  

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

 

 

Mensrechtensituatie in Qatar drukt WK vreugde 

Meer dan een kwart van de Nederlanders geeft aan de WK voetbalwedstrijden niet te gaan kijken als gevolg van de misstanden tijdens de bouw van de WK-stadions. Afgelopen jaren werkten vele arbeidsimmigranten aan de bouw van de stadions. De zware arbeidsomstandigheden waarin zij verkeerden hebben ertoe geleid dat er, naar schatting van onderzoeksjournalisten en mensenrechtenorganisaties, duizenden slachtoffers zijn gevallen tijdens de bouw. Een derde van de Nederlanders vindt dat het Nederlands elftal hierom het WK voetbal in Qatar zou moeten boycotten en hier niet aan zou moeten deelnemen. Ook vindt de helft van de Nederlanders dat sponsoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen en het WK in Qatar moeten boycotten vanwege de slechte arbeidsomstandigheden.  

 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

Er is niet alleen veel ophef geweest over de slechte arbeidsomstandigheden voor de arbeidsmigranten, ook de mensenrechten in Qatar liggen onder een vergrootglas. Het is een land waar homoseksualiteit verboden is en vrouwen minder rechten hebben dan mannen. Nu is aangekondigd dat het kabinet met een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar gaat, betekent het dat er ook een kans is dat koning Willem-Alexander zal gaan. Ipsos heeft gepeild hoe Nederlanders hier over denken. Ruim de helft van de Nederlanders (56%) vindt dat de koning geen bezoek moet brengen aan het WK in Qatar vanwege de mensenrechtenschending. 

 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

Steun voor Oekraïne groot 

De start van de Russische invasie is nu bijna acht maanden geleden, maar elke dag wordt er nog hevig gestreden in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne is dan ook onderdeel van het dagelijkse nieuws. Drie op de tien Nederlanders geven aan het nieuws over de oorlog in Oekraïne intensief te volgen. De helft van de Nederlanders geeft aan het een beetje te volgen. De mate waarin Nederlanders het nieuws volgen over de oorlog is vrij stabiel gebleven over de afgelopen maanden.
Ipsos heeft daarnaast gekeken hoe de steun in Nederland ligt als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dat hun steun bij Oekraïne ligt, tegenover 3% dat Rusland steunt. 

 

 

MaatschappelijkeBarometerOktober

 

Onderzoeksverantwoording 

De data zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking (n = 1.021) tussen 21 en 24 oktober 2022. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd.

 

 

Meer informatie

Deze editie van de Maatschappelijke Barometer is geschreven door Ella Houtkoop. 

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjoerd van Heck ([email protected]). 

 

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij