Politieke barometer week 9

Peiling Eerste Kamer - coalitie staat op fors verlies

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Klik hier voor de peiling in detail.

Eerste Kamer
Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor de Provinciale Staten dan zou de coalitie niet alleen de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen, maar dan zou het een verlies van maar liefst 9 zetels noteren. Dat blijkt uit de Politieke Barometer van februari.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden gezamenlijk 29 zetels halen. Nu bezetten deze partijen samen nog 38 zetels in de senaat. Het verlies komt vooral bij CDA (5 zetels minder vergeleken met het huidige zetelaantal in de Eerste Kamer) en D66 (-4) vandaan. ChristenUnie en VVD blijven, zoals het er nu naar uitziet, stabiel en staan op respectievelijk een plus en een min van 1 zetel vergeleken met de zetelaantallen die beide partijen nu hebben in de Eerste Kamer.

ZetelverdelingEerste
Kamer
2015
Politieke
Barometer
week 09
VVD1312
CDA127
D66106
PVV98
SP95
PvdA85
Groenlinks49
Christenunie34
PvdD23
SGP22
50Plus23
OSF12
DENK01
FvD08
Totaal7575
Coalitie3829

Voor een uitleg van de methodiek rondom peilingen voor de Eerste Kamer, zie onderaan dit artikel.

Tweede Kamer
En hoe zou de samenstelling van de Tweede Kamer eruitzien, als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden? Ten opzichte van onze vorige meting in januari zien we vooral stabiliteit. Bij veel partijen is er een plusje of een minnetje van 1 zetel. Uitzondering daarop vormt het Forum voor Democratie, dat een stijgende trend doorzet. In december peilde de partij nog 10 zetels; vorige maand waren dat er 12 en nu komen ze uit op 14 virtuele zetels.

De VVD is met 28 zetels wel de grootste partij in de huidige peiling. Daarna volgen de PVV en GroenLinks (met respectievelijk 19 en 17 zetels). Op enige afstand een groepje van vier partijen: D66 en Forum voor Democratie (beide op 14 zetels), het CDA (13 zetels) en de SP (11 zetels). Vervolgens weer een clustering van partijen, beginnend met de PvdA (stabiel op 9); dan de ChristenUnie (stabiel op 7 zetels) en daarna 50PLUS en de Partij voor de Dieren (beide op 6). SGP en DENK peilen wederom 3 virtuele zetels.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in 'De Peiling'.

Methodiek Peiling Eerste Kamer
Voor onze Eerste Kamer peilingen gebruiken we min of meer dezelfde methodologie als voor reguliere metingen van de Politieke Barometer. Dat betekent dat we een steekproef van ongeveer 1000 stemgerechtigde Nederlanders bevragen over hun politieke voorkeur. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en vorig stemgedrag (Tweede Kamerverkiezingen 2017) worden door middel van een weging gecorrigeerd.

Bij de peiling voor de Eerste Kamer vragen we kiezers wat ze zouden stemmen als er morgen verkiezingen zouden zijn voor de provinciale staten. Deze resultaten rekenen we dan door naar een zetelverdeling voor de Eerste Kamer. Eerste Kamerleden worden door de Provinciale Statenleden evenredig gekozen (waarbij hun stem gelijk is aan het aantal inwoners gedeeld door het aantal Statenleden in die provincie). Bij het trekken van de steekproef wordt al gecorrigeerd voor regionale spreiding, dus bij de doorrekening wordt er niet nog extra gewogen op inwoneraantal per provincie.

We gaan er vanuit dat Provinciale Statenleden op hun eigen partij stemmen. Voor de provinciale partijen nemen we aan dat de provinciale partijen stemmen op een overkoepelende partij.

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen is traditioneel laag, wat een effect kan hebben op de uitslag. Daarom vragen we kiezers naar opkomstintentie, en nemen dat cijfer mee in het doorrekenen van de uitslag. Omdat we gebruik maken van online panels voeren we nog een beperkte correctie op de resultaten door, om te corrigeren voor over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde kiezersgroepen.

De statistische marge rond de zetels per partij bedraagt + of – 1 zetel. Het effect van restzetels vergroot deze marge met 1 zetel. Per partij bedraagt de marge maximaal 2 zetels. Daarnaast is het van belang om te vermelden dat er bij de peiling wordt gevraagd naar wat mensen zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Daarom moeten peilingen niet zozeer als voorspelling voor de verkiezingsuitslag worden gezien, maar meer als de stand van zaken op het moment van peilen. We weten dat veel kiezers pas op een laat moment beslissen op welke partij ze stemmen, soms zelfs pas in het stemhokje. Daarnaast kunnen allerlei zaken zoals een debat op televisie of ontwikkeling in het nieuws kiezers op het laatste moment nog beïnvloeden. Dat maakt het waarschijnlijk dat er verschillen ontstaan tussen wat peilingen laten zien en de verkiezingsuitslag.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Maatschappij