Wat maakt mensen het gelukkigst: gezondheid, familie of 'purpose'?

Nieuw wereldwijd onderzoek van Ipsos laat zien dat geluksniveaus aan het stijgen zijn, waarbij mensen in Nederland en Australië het vaakst gelukkig zijn

Ipsos | Geluk

Uit het nieuwe onderzoek van Ipsos onder de onderzochte landen blijkt dat twee derde van de ondervraagden zichzelf 'gelukkig' noemen. Het meest gelukkig zijn Nederland en Australië, met respectievelijk 86% en 85% die zichzelf als 'zeer' of 'tamelijk' gelukkig omschrijven. Gevolgd door China en Groot-Brittannië (beide 83%), India (82%), Frankrijk en Saoedi-Arabië (beide 81%), en Canada (80%).

Wereldwijd is geluk nu niet alleen hoger dan medio 2020 - een paar maanden voor de COVID-19-pandemie - maar ook hoger in vergelijking met medio 2019, maanden voor de pandemie. Het cijfer is wel 10 punten lager dan het 10 jaar eerder was, eind 2011. Uit de enquête blijkt dat mensen over de hele wereld hun gezondheid en welzijn (zowel lichamelijk als geestelijk), hun familie (partner/echtgenoot en kinderen) en een gevoel van doelgerichtheid het belangrijkste vinden om "geluk" te ervaren. Daarna komen hun levensomstandigheden, het gevoel veilig te zijn en de controle te hebben, in de natuur te zijn, een zinvolle baan te hebben, en meer geld te hebben.

Sommige elementen worden vandaag de dag meer gezien als bronnen van geluk dan in 2019, vóór de pandemie. Drijfveren van geluk die het meest aan belang hebben gewonnen zijn "vergeven worden", "iemand vergeven", iemand vinden om mee samen te zijn" en, hoewel slechts een minderheid van de volwassenen het noemt als een bron van enig geluk, "tijd doorbrengen op sociale media" kan ook een drijfveer van geluk zijn.

Dit zijn enkele van de bevindingen van een onderzoek onder 20.504 volwassenen onder de 75 jaar, uitgevoerd tussen 19 november en 3 december 2021 op het online enquêteplatform Global Advisor van Ipsos.

Waar zijn mensen gelukkiger?

De gelukkigste onderzochte landen, d.w.z. die waar meer dan drie op de vier volwassenen melden zeer gelukkig of tamelijk gelukkig te zijn, zijn Nederland, Australië, China, Groot-Brittannië, India, Saoedi-Arabië, Frankrijk, Canada, Zweden, en de Verenigde Staten. In slechts twee landen zegt minder dan een op de twee volwassenen gelukkig te zijn: Argentinië en Turkije.

Ipsos | World Happiness index

In 30 verschillende landen geeft gemiddeld 15% aan zeer gelukkig te zijn en 52% tamelijk gelukkig. Landen met het hoogste aandeel volwassenen die zichzelf als zeer gelukkig zien zijn India (39%), Australië (30%) en Saoedi-Arabië (29%). De landen waar de grootste groep volwassenen helemaal niet gelukkig is, zijn Turkije (18%), Argentië (14%) en Hongarije (13%).

Wijzigingen in geluksniveaus

Met een gemiddelde van 67% in de 30 landen is het geluksniveau 4 procentpunten hoger dan in juli-augustus 2020 en 3 punten hoger dan in mei-juni 2019. Er is echter nog een lange weg te gaan naar de 77% zoals gemeten in november-december 2011 en in april-mei 2013.

· Vergeleken met medio 2020 is de groep gelukkige volwassen in 11 landen met 5 procentpunten of meer toegenomen, met name in Peru (+22), Mexico (+19), Chili (+18) en Spanje (+17). Slechts twee landen zagen een daling van 5 procentpunten of meer: Turkije (-17) en China (-10).

· Vergeleken met medio 2019 is het geluksniveau in negen landen met 5 procentpunten of meer gestegen en wel het sterkste in Argentinië en Maleisië. Aan de andere kant zien we in vier landen (Canada, Duitsland, Polen en Turkije) een daling van vijf of meer punten.

· Vergeleken met 10 jaar geleden is het in de meeste landen gedaald, maar nergens zo sterk als in Turkije (-47) en ook in Argentinië (-20), ondanks een opvallende stijging in de afgelopen twee jaar.

 

Bronnen van geluk in het Covid Tijdperk Van de 31 potentiële geluksbronnen geven mensen wereldwijd het meest aan hun “grootste geluk” te halen uit:

1. Mijn lichamelijke gezondheid en welzijn (genoemd door 54%)

2. Mijn geestelijke gezondheid en welzijn (genoemd door 53%)

3. Mijn relatie met mijn partner/echtgenote/echtgenoot (49%)

4. Het gevoel dat mijn leven betekenis heeft (49%)

5. Mijn kinderen (48%)

6. Mijn leefomstandigheden (47%)

7. Mijn persoonlijke veiligheid en geborgenheid (46%)

8. Gevoel van controle over mijn leven (44%)

9. In de natuur zijn (43%)

10. Zinvolle baan/werk hebben (42%)

11 Meer geld hebben (42%)

 

Elk van deze 11 bronnen staat in de meeste landen in de top-11. Een aantal andere geluksbronnen springen er slechts in één of een handjevol landen (waar ze de top-5 halen) als echt belangrijk uit:

· Mijn persoonlijke financiële situatie (Frankrijk)

· Mijn hobby’s/interesses (Japan)

· De hoeveelheid vrije tijd die ik heb (Japan, Zuid-Korea)

· Iemand vinden om mee samen te zijn (China, Duitsland, Japan, Rusland)

· Als succesvol worden gezien (India, Turkije)

· Mijn spirituele of religieuze welzijn (Maleisië, Saoedi-Arabië)

· De economische situatie (Zuid-Korea)

Vergeleken met de laatste enquête van voor de pandemie (mei-juni 2019) gaan de geluksbronnen die wereldwijd het meest aan belang hebben gewonnen over persoonlijke banden en spiritualiteit:

· Vergeving krijgen voor iets dat ik heb gedaan (+8 punten)

· Iemand vinden om mee samen te zijn (+7)

· Iemand iets vergeven voor wat hij/zij heeft gedaan (+6)

· Tijd die je op social media besteedt (+6)

· Mijn religieuze of spirituele welzijn (+5)

De volgende geluksbronnen zijn in de laatste 10 jaar ook belangrijker geworden:

· Naar een ander land verhuizen (+10)

· Mijn toegang tot entertainment of sport (+6)

· Vrijheid om mijn overtuigingen uit te drukken (+6)

· De hoeveelheid vrije tijd die ik heb (+5)

 

Geluk en Consumentenvertrouwen

Een van de hoofdbevindingen van deze studie is de sterke relatie tussen hoe gelukkig mensen zijn en consumentenvertrouwen. Ipsos ziet een opvallende hoge mate van correlatie tussen het percentage volwassenen dat zegt zeer of tamelijk gelukkig te zijn en de Ipsos Consumer Confidence Index in dezelfde 23 landen – een coëfficiënt van 0.73. De Consumer Confidence Index is een indicatie van het sentiment onder consumenten bij hun financiële situatie en bestedingsruimte, de economie, banen en investeringen

Happy Consumer Confidence

Maatschappij