Ludzie na świecie w pandemii bardziej samotni

Badanie Ipsos Covid 365+ przeprowadzone w Polsce na przełomie lutego i marca 2021 pokazało, jak negatywny wpływ wywarła pandemia na kondycję psychiczną Polaków. Z kolei wyniki międzynarodowego badania Ipsos przeprowadzonego na początku bieżącego roku w 28 krajach świata pokazują, że problem gorszej kondycji psychicznej ludzi w rok po wybuchu pandemii jest problemem globalnym. Pozytywem jest fakt, że jedna trzecia ludzi na świecie mówi o zwiększonym wsparciu ze strony społeczności lokalnych.

Wszędzie na świecie odczuwa się negatywny wpływ pandemii na kondycję psychiczną 

  • Na całym świecie ludzie częściej twierdzą, że pandemia Covid-19 ma negatywny wpływ na ich stan psychiczny (40%). Średnio tylko 22% ludzi uważa, że ten wpływ jest pozytywny.
  • Jednak między poszczególnymi krajami widać istotne różnice. Kraje, w których najczęściej słychać opinie, że pandemia wpływa pozytywnie na psychikę to: Peru (47%), Meksyk (44%), Indie (42%), Arabia Saudyjska (40%) oraz Malezja (36%).
  • Zdecydowanie najrzadziej wśród badanych społeczeństw pozytywny wpływ pandemii na psychikę odczuwają Brytyjczycy (13%), Węgrzy (12%), Kanadyjczycy (11%), Francuzi (11%) i Japończycy (8%).
  • Polska znajduje się w grupie krajów, gdzie zdecydowanie rzadziej odczuwany jest pozytywny wpływ pandemii na kondycję psychiczną.
COVID impact on people mental wellbeing

 

Poczucie osamotnienia wzrosło na całym świecie

  • Średnio aż 41% w badanych krajach stwierdziło, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy czują się bardziej samotne.
  • Kraje, w których najwięcej osób czuje się bardziej samotnymi to: Turcja (54%), Brazylia (52%), Belgia (51%), Kanada (50%) i Wielka Brytania (49%).
  • Z kolei kraje, w których najmniej osób odczuwa teraz większą samotność to Malezja (35%), Polska (34%), Rosja (28%), Chiny (26%) oraz Japonia (23%).

Co trzecia osoba na świecie uważa, że społeczność lokalna stała się teraz bardziej wspierająca 

  • Co trzecia osoba na świecie uważa, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy społeczność lokalna stała się bardziej wspierająca.
  • W czołówce są tu Chiny i Indie (55%), Arabia Saudyjska (51%), Peru (44%), Chile (43%), Malezja (43%), Meksyk(40%), Singapur (39%) oraz Argentyna(38%. Wśród społeczeństw Europy najczęściej mówią o tym  Brytyjczycy (39%).
  • Z kolei w najmniejszym stopniu odczuwają to zjawisko mieszkańcy Turcji (17%), Rosji (13%) i Japonii (10%).
Globally a third of people think their local community has become more supportive

 

 

Nota metodologiczna

Powyższe badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos przy użyciu panelu Global Advisor. Ipsos w tym badaniu przeprowadził wywiady z 23004 dorosłymi w następujących grupach wiekowych: 18-74 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Malezji, RPA i Turcji, 21-74 w Singapurze i 16-74 na 22 pozostałych rynkach w okresie od 23 grudnia 2020 do 8 Styczeń 2021.
Próba składa się z około 1000 osób z Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach kontynentalnych, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych oraz po 500 osób z Argentyny, Chile, Węgier, Indii, Malezji, Meksyku, Holandii, Peru, Polski, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, RPA, Korei Południowej, Szwecji i Turcji.
Próby w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Japonii, Holandii, Polsce, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji i USA można uznać za reprezentatywne dla ogólnej populacji dorosłych osób w tych krach w wieku do 75 lat.
Próby w Brazylii, Chile, Chinach kontynentalnych, Indiach, Izraelu, Malezji, Meksyku, Peru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, RPA i Turcji są bardziej miejskie, lepiej wykształcone i / lub zamożniejsze niż ogólna populacja. 
Dane są ważone w taki sposób, aby skład próby każdego kraju jak najlepiej odzwierciedlał profil demograficzny dorosłej populacji zgodnie z najnowszymi danymi ze spisów powszechnych.
Jeśli wyniki nie sumują się do 100 lub „różnica” wydaje się być o +/- 1 większa / mniejsza od rzeczywistej, może to być spowodowane zaokrągleniem, wieloma odpowiedziami lub wykluczeniem odpowiedzi „nie wiem” lub braku danych.
Precyzja ankiet online Ipsos jest obliczana przy użyciu przedziału wiarygodności przy próbie 1000 z dokładnością do +/- 3,5 punktu procentowego, a przy próbie 500 z dokładnością do +/- 5,0 punktów procentowych.