Szkolenia i rozwój

Prócz szkoleń organizowanych na poziomie krajowym i regionalnym Ipsos organizuje również szkolenia centralne. Firma jest bardzo dumna z dużej popularności, jaką cieszą się wśród pracowników programy szkoleniowe oferowane w ramach internetowego centrum szkoleniowego ITC (Ipsos Training Center).

Celem ITC jest dostarczanie najnowszych, wysokiej jakości  rozwiązań szkoleniowych które przyczyniają się do rozwoju osobistego i organizacyjnego nie tylko pracowników, ale też kluczowych klientów firmy.