Ipsos Update – Listopad 2019

Jak efektivně na Black Friday, budování brand mental networks, analýza online diskusí o změně klimatu, agilní metody řízení či vliv finančních služeb na osobní pohodu, to jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Black Friday – světový fenomén, jehož kořeny sahají až 50 let nazad, letos připadl na 29. listopad. Den, který nakupující milují, pro obchodníky však znamená každoroční výzvu. Neustále se vyvíjející trendy a inovace, jako například Kybernetické pondělí, nutí obchodníky vymýšlet nové efektivní strategie. Jak vypadá Černý pátek z výzkumného hlediska? Studie Black Friday: Still the superhero of the shopper’s year? přináší sedm kroků vedoucích k úspěšné kampani a zvládnutí všech nástrah nákupního šílenství. Mezi ně patří zábavné nakupování na mobilních zařízeních, předcházení provoznímu selhání, vyvarování se poškození pověsti či nástrahám přehnané poptávky.

Značky existují v myslích spotřebitelů jako změť myšlenek, pocitů, asociací, barev, zvuků, symbolů a vzpomínek jako tzv. „brand mental networks“. Utváření silných „brand mental networks“ má být základem všech aktivit na podporu budování značky. Ipsos white paper How To Fight Back: Nurture Your Brand's Mental Network identifikuje 3 klíčové prvky pro budování silných „brand mental networs“ a ukazuje rostoucí důležitost budování značky v dnešní době neustále se rozšiřujícího výběru.

Téma klimatických změn je aktuální zejména pro mladou generaci, která stále více cítí zodpovědnost za životní prostředí. Report Social media monitoring the fast-paced landscape of climate change conversations přináší nové insighty díky analýze online diskusí (tzv. social listening), sleduje 6 významných dopadů změny klimatu jako jsou extrémní počasí, kvalita potravin, podmínky pro volně žijící živočichy či dopad na oceány i sladké vody. Studie např. ukazuje, že tyto změny nejsou lhostejné ani firmám, které stále více propagují udržitelnou obchodní strategii, aby šly s dobou.

Konec managementu v České republice, a nejen zde? I to může naznačovat nejnovější Ipsos studie Will agile methods save management from its existential crisis?, která proběhla v Číně, Francii, Německu, Velké Británii a USA. Víme, že až 81 % manažerů cítí nespokojenost se svou prací a pouze 37 % z nich si přeje zůstat v řídící pozici v následujících pěti až deseti letech. Jaké změny můžeme očekávat, aby se situace zlepšila? 

Spojení finančních služeb a péče o duševní zdraví člověka už není tabu. Je dokázáno, že tzv. finanční stres má vliv na celkovou „pohodu“ člověka. Význam zdraví se přesouvá z čistě fyzického chápání pohody do holističtější perspektivy, která zahrnuje všechny aspekty života lidí včetně psychiky a emocí. Finanční služby přináší nové možnosti, jak stresovým zátěžím předejít. Co všechno Vám finanční služby nabízejí, pokud chcete stres zmírnit? Čtěte ve studii Can financial services tackle health and wellness?

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

 

Společnost