Ipsos Update – listopad 2020

Nové poznatky z covid výzkumů, důvěra v média, personalizovaná reklama či kvalita a loajalita v automotive – to je výběr zajímavých témat z aktuálního Ipsos Update.

Když na konci loňského roku 75 % globálních spotřebitelů predikovalo, že rok 2020 pro ně bude lepší než uplynulý 2019, nikdo netušil, že do našich slovníků zařadíme slova jako „karanténa“, „izolace“, „lockdown“. Pandemie covid-19 však záhy přinesla dramatické změny. Od jara 2020 Ipsos měří dopady pandemie na chování a postoje spotřebitelů. Studie Staying Afloat shrnuje klíčová zjištění z těchto výzkumů, doplňuje je o poznatky behaviorální vědy a reflektuje, jak mohou značky na tuto multidimenzionální krizi reagovat. 

Změny postojů a chování monitoruje od jara též Ipsos v ČR, výsledky jednotlivých vln výzkumu najdete zde.

Studie Trust Misplaced? se zabývá faktory, které ovlivňují důvěru v média, dále pak tématem dostupnosti kvalitních zpráv, technologické změny a dezinformačních kampaní. Výsledky výzkumu mezi spotřebiteli ve 29 zemích doplňuje o rozhovory s odborníky.
Klíčová zjištění z výzkumu:

  • Hledání důvěryhodného obsahu: 8 z 10 globálních spotřebitelů uvádí, že si zjišťují, zda zprávy, které sledují, čtou či poslouchají, pochází z důvěryhodného zdroje.
  • Problém fake news: Lidé jsou častěji přesvědčeni, že oni sami jsou schopni fake news odhalit (59 %), u ostatních lidí jsou o tom přesvědčeni výrazně méně (30 %).
  • Jsou lidé ochotni si připlatit? 67 % uvádí, že čtou pouze zprávy, které jsou dostupné zdarma, pouze 27 % je ochotno si připlatit za zprávy z důvěryhodného zdroje. 

Studie Tailored for Success se zabývá vlivem personalizované bannerové reklamy. Projekt realizovaný ve spolupráci s firmou Nestlé odhaluje, že personalizace nemusí vždy přinést lepší upoutání pozornosti spotřebitele, může ale významně posilovat vztah se značkou u určitého typu publika. Studie klade konkrétní otázky, které by i měl položit každý marketér.

Výběr značek je často intuitivní, nevědomý proces. Ipsos ve studii  Pictures Speak Louder than Words představuje novou projektivní techniku „metaforické elicitace“, která pomáhá respondentům vyhnout se racionalizacím svých odpovědí. Přináší tak hlubší porozumění tomu, jak lidé přemýšlí o značkách a produktech, díky kterému mohou marketéři lépe pracovat s positioningem značky, optimalizovat produktové portfolio a odhalovat příležitosti pro inovace.

Ve studii Driving Quality Ipsos změřil, jak spolu souvisí kvalita a loajalita zákazníků v oblasti automotive. Zákazníci spokojení s kvalitou vozidla mají větší pravděpodobnost:

  • být loajální
  • šířit dobré renomé značky
  • zaplatit vyšší cenu za vozidlo vysoké kvality
  • firma s nimi má nižší náklady

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.


 

Společnost