Ipsos Update – srpen 2022

Podnikání, budoucnost hudby nebo korupce v soukromém sektoru. To jsou některá z témat aktuálního Ipsos Update.

Technologie  ovlivňují téměř vše, hudbu nevyjímaje. Mění se způsob, jakým umělci svoji hudbu tvoří a následně propagují, jakým ji fanoušci objevují a sdílejí, i jakým publikum poslouchá a sleduje vystoupení. Technologie také mění způsoby, jakými značky využívají hudbu v marketingu a kultuře. Jak lidé přijmou virtuální koncerty s avatary umělců? Jaké koncerty ve smíšené realitě budou podle fanoušků stát za osobní účast? Podporované reklamou, nebo předplatným? To, k jakým názorům se lidé v příštích letech přikloní, bude určovat budoucnost hudby

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Podnikání vlivem pandemie v poslední době značně utrpělo. Z výzkumu provedeného ve 26 zemích vyplynulo, že:

  • 31 % lidí někdy podnikalo, dalších 28 % podnikání zvažovalo;
  • 29 % lidí plánuje začít podnikat v následujících dvou letech;
  • panuje přesvědčení, že vláda (30 %), soukromý sektor/business ani banky (obojí 31 %) neposkytují dostatečnou aktivní podporu podnikatelům (průměr zvyšuje především Čína se 70 % napříč všemi třemi sektory).

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Nejnovější výzkum Eurobarometr pro Evropskou komisi se zaměřil na postoje firem v EU ke korupci. Bylo zjištěno, že:

  • více než třetina firem v EU (34 %) uvádí, že korupce představuje při podnikání problém;
  • 79 % firem souhlasí, že úzké propojení mezi podnikáním a politikou vede ke korupci;
  • 70 % firem prohlašuje, že zvýhodňování a korupce brání obchodní soutěži.

Přečtěte si více zde

 

Z výzkumu Eurobarometru zaměřeného na mediální zvyklosti, důvěru v různé mediální zdroje a postoje k dezinformacím vyplynulo:

  • televize je hlavním zdrojem informací pro 75 % občanů EU (zejména starší 55 let), s velkým odstupem následují online zpravodajské platformy (43 %), rádio (39 %), platformy sociálních médií a blogy (26 %) a tisk (21 %);
  • nejdůvěryhodnějším zdrojem zpráv v EU jsou veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice (49 %), tisk (39 %) a soukromé televizní a rozhlasové stanice (27 %);
  • 72 % uvedlo, že v poslední době četlo, vidělo nebo slyšelo něco o Evropské unii a 57 % o Evropském parlamentu.

Přečtěte si více zde

 

Detaily i další témata najdete v přiloženém Ipsos Update.

 

 

 

Společnost